De overeenkomst ‘psychologische zorg’ binnen de geestelijke gezondheidszorg. Overzicht van het gebruik van terugbetaalde geestelijke gezondheidszorg en de beantwoorde en onbeantwoorde noden in België

Last updated on 30-11-2023 by Pierre Smith

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

Nederlands

SCIENSANO

Samenvatting:

In januari 2024 wordt een nieuwe overeenkomst psychologische zorg ondertekend tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Hiermee wordt het werk voortgezet dat in 2019 was gestart. Het belangrijkste doel van de overeenkomst is psychologische zorg toegankelijker te maken, zowel financieel als op het vlak van de organisatie van de zorg. Dit is dus een goed moment om de balans op te maken van de eerste jaren van uitvoering van deze overeenkomst en van haar plaats in het landschap van de terugbetaalde geestelijke gezondheidszorg. Daarom schetst deze studie vooreerst…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL