Epidemiologische surveillance van het rotavirus seizoenen 2021-2022 en 2022-2023

Last updated on 7-2-2024 by Stéphanie Jacquinet

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Trefwoorden

Samenvatting:

De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie van zuigelingen tegen het rotavirus aan en sinds 2006 geldt een gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin. Sindsdien is er een significante daling van het aantal bevestigde gevallen van rotavirusinfecties vastgesteld. Sinds 2012 leek de epidemiologie van het rotavirus te evolueren in tweejaarlijkse cycli waarin epidemiologische seizoenen met hoge en lage activiteit elkaar afwisselen. Tijdens de COVID-19 epidemie waren er twee seizoenen met lage intensiteit (2019-2020 en 2020-2021) waarin het het rotavirus wellicht minder circuleerde door de g…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL