Knelpunten in aquacultuur: enkele risicovolle aspecten van de vroege levensstadia van de vis.

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (niet gecontroleerd)

Peer reviewed scientific article

Nederlands

SCIENSANO

Trefwoorden

Samenvatting:

Aquacultuur is een zeer snel groeiende sector, maar er zijn nog talrijke knelpunten bij het opkweken van larven (larvicultuur) en van adulte vissen. Veel van deze knelpunten zijn van nutritionele aard. Het voedingsregime is nog vaak onvoldoende afgesteld op de behoeften van specifieke vissoorten waardoor uithongering een grote invloed blijft hebben. Deze problemen kunnen opgelost worden door de ontwikkeling van het gastro-intestinale stelsel per vissoort in kaart te brengen. Parameters, zoals de enterocytenhoogte, de aanwezigheid van supranucleaire vacuoles in de enterocyten en ‘the point o…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL