Verificatiestappen ontbrekende certificaten

Last updated on 10-3-2022 by Wesley Van Dessel

Ik ben getest in Vlaanderen

 1. Wanneer werd uw staal afgenomen?
  1. Voor een negatieve PCR-test (bijvoorbeeld via een testcentrum) mag dit maximum 72 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  2. Voor een negatieve antigeentest (bijvoorbeeld bij de apotheker) mag dit maximum 48 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  3. Voor een positieve PCR- of antigeentest moet dat minimum 12 dagen (de duurtijd van uw isolatieperiode) en maximum 180 dagen geleden zijn om een herstelcertificaat te kunnen krijgen. 
   Voor alle andere soorten testen (antistoffentest, zelftest,…) kan geen certificaat bekomen worden. Meer details in de vaak gestelde vragen.
    
 2. Open Mijngezondheid en Klik op “Aanmelden”

   
 3. Log in met uw eID, ItsMe,…

   
 4. Ga naar de rubriek „Mijn rapporten & resultaten” en klik op “CoZo”

   
 5. Klik op “Resultaten”

   
 6. Kijk of uw test in het overzicht staat. 

Voorbeeldweergave van een PCR-test in CoZo

In bovenstaand voorbeeld liet de persoon zich testen op 26/3 (blauwe pijl, PCR-testresultaat van het labo) en werd het resultaat diezelfde dag doorgegeven aan Sciensano (grijze pijl).
(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De grijze pijl geeft enkel aan dat het resultaat door het labo (blauwe pijl) in de databank van Sciensano is geregistreerd.)

Voorbeeldweergave van een snelle antigeentest in CoZo

In bovenstaand voorbeeld werd het resultaat van de snelle antigeentest op 15/7 doorgegeven aan Sciensano (grijze pijl).
(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De grijze pijl geeft enkel aan dat het resultaat van de antigeentest door de apotheker of arts in de databank van Sciensano is geregistreerd.)

 

U ziet noch het testresultaat van het labo (blauwe pijl), noch het Sciensano-resultaat (grijze pijl), of het testresultaat is fout 

Contacteer het labo dat de test heeft geanalyseerd (in geval van een PCR-test) of de arts/apotheker die de test heeft afgenomen (in geval van een snelle antigeentest) en vraag om uw testgegevens (te corrigeren en) opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet wel de testgegevens van uw labo of zorgverstrekker (blauwe pijl), maar niet die van Sciensano (grijze pijl)

 • Klik op de testgegevens van uw labo (blauwe pijl) en verifieer of het om een PCR-test of een negatieve antigeentest gaat. Als het om een ander type test gaat, kan er geen certificaat gegenereerd worden. Meer details over de testen waarvoor u een certificaat kan krijgen.
 • Heeft u hulp nodig bij het interpreteren van het type test of de resultaten ervan, contacteer dan uw labo, arts of apotheker voor meer uitleg.
 • Gaat het om een PCR-test, contacteer dan uw labo en vraag om uw testgegevens opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.
 • Gaat het om een negatieve antigeentest, contacteer dan de arts/apotheker die hem heeft afgenomen en vraag om uw testgegevens opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet zowel het testresultaat van het labo (blauwe pijl)  als van Sciensano (grijze pijl), of u ziet enkel het resultaat van Sciensano

Klik op het resultaat van Sciensano (grijze pijl). Bij het resultaat moet er ‘Detected’ (voor een duidelijk positieve PCR-test) of ‘Not detected’ (voor een duidelijk negatieve PCR- of antigeentest) vermeld staan. Staat er „Inconclusive”, dan kan op basis van dit testresultaat geen certificaat gegenereerd worden.  

Voorbeeldweergave van een PCR-testresultaat


Voorbeeldweergave van het resultaat van een snelle antigeentest

Staat er ‘Detected’ of ‘Not detected’, dan is er mogelijk een probleem met het genereren van het certificaat. Contacteer uw regionaal call center en vraag om dit te melden bij Digitaal Vlaanderen:

 • Vlaanderen — 078/ 78 78 50
 • Wallonië — 071/ 31 34 93
 • Brussel — 02/ 214 19 19
 • Duitstalige gemeenschap — 0800/ 23 0 32

Hou alvast volgende gegevens bij de hand:

 • Naam en voornaam van de persoon voor wie het certificaat bedoeld is
 • Rijksregisternummer van deze persoon
 • Naam van het labo of de arts/apotheker
 • Datum van de test
   

Ik ben getest in Brussel of Wallonië

 1. Wanneer werd uw staal afgenomen?
  1. Voor een negatieve PCR-test (bijvoorbeeld via een testcentrum) mag dit maximum 72 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  2. Voor een negatieve antigeentest (bijvoorbeeld bij de apotheker) mag dit maximum 48 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  3. Voor een positieve PCR- of antigeentest moet dat minimum 12 dagen (de duurtijd van uw isolatieperiode) en maximum 180 dagen geleden zijn om een herstelcertificaat te kunnen krijgen. 
   Voor alle andere soorten testen (antistoffentest, zelftest,…) kan geen certificaat bekomen worden. Meer details in de vaak gestelde vragen.
    
 2. Open Mijngezondheid en Klik op “Aanmelden”

   
 3. Log in met uw eID, ItsMe,…

   
 4. Ga naar de rubriek „Mijn rapporten & resultaten” en klik op “Réseau Santé Wallon” (indien u in Wallonië getest bent) of op ”Brussels Gezondheidsnetwerk” (indien u in Brussel getest bent)

   
 5. Kijk of uw test in het overzicht van de „Sciensano resultaten” staat 

(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De vermelding van uw test onder „Sciensano resultaten” geeft enkel aan dat de resultaten door het labo dat uw test heeft uitgevoerd in de databank van Sciensano zijn geregistreerd.)
 

U ziet geen testresultaat of het testresultaat is fout 

Contacteer het labo dat de test heeft geanalyseerd (in geval van een PCR-test) of de arts/apotheker die de test heeft afgenomen (in geval van een snelle antigeentest) en vraag om uw testgegevens (te corrigeren en) opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet uw testresultaat

Klik op uw testresultaat onder ‘Resultaat van Sciensano’. Bij het resultaat moet er ‘Detected’ (voor een duidelijk positieve PCR-test) of ‘Not detected’ (voor een duidelijk negatieve PCR- of antigeentest) vermeld staan. Staat er „Inconclusive”, dan kan op basis van dit testresultaat geen certificaat gegenereerd worden.  

Voorbeeldweergave van een PCR-testresultaat


Voorbeeldweergave van het resultaat van een snelle antigeentest

Staat er ‘Detected’ of ‘Not detected’, dan is er mogelijk een probleem met het genereren van het certificaat. Contacteer uw regionaal call center en vraag om dit te melden bij Digitaal Vlaanderen:

 • Vlaanderen — 078/ 78 78 50
 • Wallonië — 071/ 31 34 93
 • Brussel — 02/ 214 19 19
 • Duitstalige gemeenschap — 0800/ 23 0 32

Hou alvast volgende gegevens bij de hand:

 • Naam en voornaam van de persoon voor wie het certificaat bedoeld is
 • Rijksregisternummer van deze persoon
 • Naam van het labo of de arts/apotheker
 • Datum van de test
   

Ik ben getest in de Duitstalige Gemeenschap

 1. Wanneer werd uw staal afgenomen?
  1. Voor een negatieve PCR-test (bijvoorbeeld via een testcentrum) mag dit maximum 72 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  2. Voor een negatieve antigeentest (bijvoorbeeld bij de apotheker) mag dit maximum 48 uur geleden zijn om een certificaat te kunnen krijgen.
  3. Voor een positieve PCR- of antigeentest moet dat minimum 12 dagen (de duurtijd van uw isolatieperiode) en maximum 180 dagen geleden zijn om een herstelcertificaat te kunnen krijgen. 
   Voor alle andere soorten testen (antistoffentest, zelftest,…) kan geen certificaat bekomen worden. Meer details in de vaak gestelde vragen.
    
 2. Open Mijngezondheid en Klik op “Aanmelden”

   
 3. Log in met uw eID, ItsMe,…


   
 4. Ga naar de rubriek „Mijn rapporten & resultaten” en klik op “Réseau Santé Wallon” (indien de analyse van uw staal in Wallonië uitgevoerd werd) of op ”CoZo” (indien de analyse van uw staal in Vlaanderen uitgevoerd werd)

   
 5. U wordt doorgestuurd naar 1 van deze systemen:

  Systeem A (Réseau Santé Wallon)
  Kijk of uw test in het overzicht van de „Sciensano resultaten” staat 

(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De vermelding van uw test onder „Sciensano resultaten” geeft enkel aan dat de resultaten door het labo dat uw test heeft uitgevoerd in de databank van Sciensano zijn geregistreerd.)
 

U ziet geen testresultaat of het testresultaat is fout 

Contacteer het labo dat de test heeft geanalyseerd (in geval van een PCR-test) of de arts/apotheker die de test heeft afgenomen (in geval van een snelle antigeentest) en vraag om uw testgegevens (te corrigeren en) opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet uw testresultaat

Klik op uw testresultaat onder ‘Resultaat van Sciensano’. Bij het resultaat moet er ‘Detected’ (voor een duidelijk positieve PCR-test) of ‘Not detected’ (voor een duidelijk negatieve PCR- of anigeentest) vermeld staan. Staat er „Inconclusive”, dan kan op basis van dit testresultaat geen certificaat gegenereerd worden.  

Voorbeeldweergave van een PCR-testresultaat


Voorbeeldweergave van het resultaat van een snelle antigeentest

Staat er ‘Detected’ of ‘Not detected’, dan is er mogelijk een probleem met het genereren van het certificaat. Contacteer uw regionaal call center en vraag om dit te melden bij Digitaal Vlaanderen:

 • Vlaanderen — 078/ 78 78 50
 • Wallonië — 071/ 31 34 93
 • Brussel — 02/ 214 19 19
 • Duitstalige gemeenschap — 0800/ 23 0 32

Hou alvast volgende gegevens bij de hand:

 • Naam en voornaam van de persoon voor wie het certificaat bedoeld is
 • Rijksregisternummer van deze persoon
 • Naam van het labo of de arts/apotheker
 • Datum van de test
   

Systeem B (CoZo)

Klik op “Resultaten”

 

Kijk of uw test in het overzicht staat.  

Voorbeeldweergave van een PCR-test in CoZo

In bovenstaand voorbeeld liet de persoon zich testen op 26/3 (blauwe pijl, PCR-testresultaat van het labo) en werd het resultaat diezelfde dag doorgegeven aan Sciensano (grijze pijl).
(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De grijze pijl geeft enkel aan dat het resultaat door het labo (blauwe pijl) in de databank van Sciensano is geregistreerd.)

Voorbeeldweergave van een snelle antigeentest in CoZo

In bovenstaand voorbeeld werd het resultaat van de snelle antigeentest op 15/7 doorgegeven aan Sciensano (grijze pijl).
(Noot: Sciensano voert zelf geen COVID-19 testen uit. De grijze pijl geeft enkel aan dat het resultaat van de antigeentest door de apotheker of arts in de databank van Sciensano is geregistreerd.)

 

U ziet noch het testresultaat van het labo (blauwe pijl), noch het Sciensano-resultaat (grijze pijl), of het testresultaat is fout 

Contacteer het labo dat de test heeft geanalyseerd (in geval van een PCR-test) of de arts/apotheker die de test heeft afgenomen (in geval van een snelle antigeentest) en vraag om uw testgegevens (te corrigeren en) opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet wel de testgegevens van uw labo of zorgverstrekker (blauwe pijl), maar niet die van Sciensano (grijze pijl)

 • Klik op de testgegevens van uw labo (blauwe pijl) en verifieer of het om een PCR-test of een negatieve antigeentest gaat. Als het om een ander type test gaat, kan er geen certificaat gegenereerd worden. Meer details over de testen waarvoor u een certificaat kan krijgen.
 • Heeft u hulp nodig bij het interpreteren van het type test of de resultaten ervan, contacteer dan uw labo, arts of apotheker voor meer uitleg.
 • Gaat het om een PCR-test, contacteer dan uw labo en vraag om uw testgegevens opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.
 • Gaat het om een negatieve antigeentest, contacteer dan de arts/apotheker die hem heeft afgenomen en vraag om uw testgegevens opnieuw op te laden naar de Sciensano databank.

U ziet zowel het testresultaat van het labo (blauwe pijl)  als van Sciensano (grijze pijl), of u ziet enkel het resultaat van Sciensano

Klik op het resultaat van Sciensano (grijze pijl). Bij het resultaat moet er ‘Detected’ (voor een duidelijk positieve test) of ‘Not detected’ (voor een duidelijk negatieve test) vermeld staan. Staat er „Inconclusive”, dan kan op basis van dit testresultaat geen certificaat gegenereerd worden.  

Voorbeeldweergave van een PCR-testresultaat


Voorbeeldweergave van het resultaat van een snelle antigeentest

Staat er ‘Detected’ of ‘Not detected’, dan is er mogelijk een probleem met het genereren van het certificaat. Contacteer uw regionaal call center en vraag om dit te melden bij Digitaal Vlaanderen:

 • Vlaanderen — 078/ 78 78 50
 • Wallonië — 071/ 31 34 93
 • Brussel — 02/ 214 19 19
 • Duitstalige gemeenschap — 0800/ 23 0 32

Hou alvast volgende gegevens bij de hand:

 • Naam en voornaam van de persoon voor wie het certificaat bedoeld is
 • Rijksregisternummer van deze persoon
 • Naam van het labo of de arts/apotheker
 • Datum van de test

QR code

QR code for this page URL