5de Symposium voor Dierziekten: nieuws over ziektes bij herkauwers

Last updated on 22-9-2020 by Catherine Vandenberghe

di, 22/09/2020 - 09:00 tot 16:30

Evenementtype: 
symposium
Gesproken ta(a)l(en): 
Nederlands
Frans
Publiek: 

Beschrijving

Sciensano organiseert, in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ARSIA and DGZ, het 5de symposium voor diergezondheid. Wetenschappers van Sciensano en externe sprekers geven presentaties over ‘Actualiteit betreffende ziektes bij herkauwers’. 

Afhankelijk van de Covid-19 situatie, zal dit symposium eventueel als een webinar (on line) georganiseeerd worden.

Doelpubliek

Deze opleiding is verplicht voor:

Indien u meent dat uw laboratorium bij deze opleiding ten onrechte vermeld werd, moet u dit met motivatie vóór de datum van opleiding meedelen aan dhr. L. Bollen (luc.bollen@favv.be) (zie dienstnota LB/LABO/1618005 van 10/02/2020).

Programma

09u00 Onthaal & Koffie

Voormiddag : Varia

Moderator : Brigitte Cay (Sciensano)

09u30: Christian Léonard (Sciensano): Welkomstwoord en inleiding van het symposium  PDF-pictogram Leonard_symposium.pdf

09u40: Caroline Deblon (Sciensano): Aspecifieke serologische reacties tegen BoHV1 in België : een bedreiging voor de IBR-bestrijding  PDF-pictogram Deblon_symposium.pdf

10u00: Jean-Baptiste Hanon (Vetogreen): Seroprevalentie van pestivirus-infecties bij kleine herkauwers in België  PDF-pictogram Hanon_symposium.pdf

10u20: Nick De Regge (Sciensano): SRLV en TSE bij kleine herkauwers  PDF-pictogram De_Regge symposium.pdf

10u40 : Marcella Mori (Sciensano): Nieuwe inzichten in Q-koorts vaccinatie : van veldgegevens tot experimentele infectie  PDF-pictogram Mori_symposium.pdf

11u00 — 11u30: Coffee break

11u30: Jean-Yves Houtain (ARSIA): IBR, BVD en Besnoitiose : Stand van zaken en perspectieven in Wallonië  PDF-pictogram Houtain_symposium.pdf

12u00: Stefaan Ribbens (DGZ): Stand van zaken IBR, BVD en besnoitiose in Vlaanderen  PDF-pictogram Ribbens symposium.pdf

12u30: Marc Dispas (Sciensano): BVD-uitroeiingsprogramma : gefaseerde uitvoering vanaf januari 2015 tot heden  PDF-pictogram Dispas_symposium.pdf

13u00 — 14u00: Lunch

Namiddag : Rundertuberculose

Moderator: Thierry van den Berg (Sciensano)

14u00: Maria-Laura Boschiroli (NRL tuberculose voor Frankrijk): Nieuws over de tuberculose bij dieren in Frankrijk : epidemiologische toestand en nieuwe maatregelen in het nationale bestrijdingsplan  PDF-pictogram Boschiroli_symposium.pdf

14u45: David Fretin (Sciensano) : Het nieuwe programma voor rundertuberculose in België PDF-pictogram Fretin_symposium.pdf

15u15  Paul De Winter (FAVV) : The New Animal Health Law  PDF-pictogram De_Winter_symposium.pdf

15u45: Daphné Tamigniaux (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) : Stand van zaken KB Tuberculose in verband met de New Animal Health Law  PDF-pictogram Tamigniaux symposium.pdf

16u00: Conclusies

Inschrijving

Deelname aan het symposium en de lunch is gratis, maar voorafgaande registratie is vereist.

Gelieve u in te schrijven vóór 17 augustus 2020 door online formulier in te vullen 

Dit evenement kadert in de activiteiten van Sciensano op het gebied van: 

Adres

Sciensano
Groeselenberg 99
1180 Uccle
België

Prijs

Deelname aan het symposium is gratis, ook voor de lunch maar voorafgaande registratie is vereist.

Contact

Deel dit evenement

22-9-2020

QR code

QR code for this page URL