Bartonellose

Bartonellose komt in België vooral voor in de vorm van kattenkrabziekte, een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Bartonella henselae. Dit is een zoönose (d.w.z. een ziekte die kan worden overgedragen tussen dieren en mensen) die wordt overgedragen door de beet of krab van een geïnfecteerde kat. 

Overdracht

De kattenkrabziekte is een wereldwijde zoönose die wordt overgedragen van katten op mensen, veroorzaakt door de bacterie Bartonella henselae. Mensen worden geïnfecteerd na een beet of krab van een geïnfecteerde kat, in veel gevallen een kitten. Katten kunnen vlooien hebben die drager zijn van de B. henselae-bacterie en de overdracht op mensen gebeurt waarschijnlijk door besmetting van krab- of bijtwonden met uitwerpselen van deze vlooien of via besmet speeksel. Een directe besmetting via de beet van een besmette vlo of een besmette teek, die ook B. henselae kan dragen, kan niet worden uitgesloten, maar is tot nu toe nog niet bewezen.

Symptomen

Voor mensen met een goede immuniteit gaat een B. henselae-besmetting meestal gepaard met een onschuldige ziekte die meestal vanzelf overgaat. Er ontstaan één of meer knobbeltjes op de plaats van de krab of beet, waar vervolgens blaasjes ontstaan. Ongeveer een derde van de patiënten krijgt koorts, hoofdpijn en een algemeen gevoel van malaise. Er kan één tot drie weken na de overdracht een zwelling van één (soms meer) lymfeklier(en) optreden. De besmetting kan echter ook (vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem) zeer ernstige symptomen veroorzaken, met mogelijk een fatale afloop. 

Groepen met een hoog risico

De belangrijkste risicogroep zijn mensen die thuis of beroepsmatig in contact komen met katten.

Andere vormen van bartonellose

Niet alleen B. henselae, maar ook andere Bartonella species kunnen ziekteverwekkend zijn bij de mens, waaronder B. quintana, waarvan er in België slechts enkele sporadische gevallen zijn gemeld.

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillance van bartonellose in België. Daarvoor verzamelen we gegevens via verschillende surveillancesystemen. Deze laten toe om het voorkomen van de ziekte te beschrijven, trends in de tijd op te volgen en mogelijke risicofactoren voor besmetting te identificeren.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp