Mycobacteriën

Mycobacteriën zijn een grote bacteriële groep die meer dan 200 pathogene en niet-pathogene soorten omvat. De bekendste zijn de menselijke pathogenen die verantwoordelijk zijn voor lepra (M. leprae), tuberculose (M. tuberculosis), maar ook de zoönoseverwekker van rundertuberculose, die van dieren op mensen kan worden overgedragen (M. bovis). 

Wat zijn mycobacteriën? En welke ziekten veroorzaken ze?

Er zijn momenteel 200 soorten mycobacteriën, waaronder:

  • niet-kweekbare mycobacteriën zoals Mycobacterium leprae, het agens van lepra
  • de mycobacteriën van het complex M. tuberculosis, agentia van tuberculose (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, enz.)
  • de niet-tuberculeuze mycobacteriën ofwel de zogenaamde atypische mycobacteriën. Sommige van hen zijn strikt menselijke pathogenen (d.w.z. agentia die ziekten verwekken), zoals M. ulcerans, dat stoornissen veroorzaakt bij de patiënt die het besmet. Andere zijn opportunistisch en veroorzaken in bepaalde omstandigheden ziekten die mycobacteriosen worden genoemd. Het laatste type van niet-tuberculeuze mycobacteriën is niet pathogeen.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een besmettelijke ziekte die voornamelijk wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis (M. Tb),), die wordt overgedragen via de luchtwegen. Sommige gevallen van tuberculose hebben ook een zoönotische oorsprong (overdracht van dier op mens). 

Meer informatie over tuberculose 

Wat is een mycobacteriose?

Mycobacteriosen zijn opportunistische infecties die worden veroorzaakt door andere mycobacteriën dan de bacteriën die tuberculose en lepra veroorzaken. Ze worden “atypisch” genoemd om ze te onderscheiden van tuberculeuze bacteriën.

Mycobacteriën kunnen voorkomen in 4 vormen :

  • longinfectie
  • lymfadenitis
  • huidziekte (weke weefsels/gewrichten/skelet) 
  • verspreide infectie.

De belangrijkste agentia verantwoordelijk voor mycobacteriose zijn Mycobacterium avium, M. chimaera/M. intracellulare, M. xenopi, M. kansasii, M. abscessus, M. chelonae en M. fortuitum, M. simae en M. marinum.

Sciensano helpt bij de snelle diagnose van door mycobacteriën veroorzaakte infecties en bij de surveillance van de resistentie van deze bacteriën tegen antibiotica.  Sciensano is ook verantwoordelijk voor het opsporen van epidemieën en ontwikkelt nieuwe vaccins en effectievere behandelingen om infecties en de verspreiding van mycobacteriën te voorkomen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic