Psittacose

Psittacose is een zoönose, d.w.z. een ziekte die tussen dieren en mensen kan worden overgedragen, die wereldwijd voorkomt. Ze wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci, die veel voorkomt bij bepaalde vogelsoorten. Mensen worden besmet door blootstelling aan uitwerpselen en afscheidingen van besmette vogels. Door onderdiagnose en onderrapportering wordt de incidentie van de ziekte onderschat.

Wat is psittacose?

Psittacose is een wereldwijde zoönose, die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci, overgedragen van vogels op mensen. De infectie is wijdverspreid bij vogels, vooral bij papegaaiachtigen (papegaaien, valkparkieten en parkieten), maar ook bij kalkoenen, eenden en duiven.

Een studie in pluimveebedrijven in 2012 toonde aan dat Chlamydia psittaci alomtegenwoordig is in België.

Overdracht

Mensen kunnen blootgesteld worden door hun beroepsactiviteit (vogelkwekers, dierenartsen, werknemers in pluimveeslachterijen, …) of hobby (eigenaars van papegaaien, duivenliefhebbers, bezoekers van vogelshows, …). De ziekte komt in sporadische vormen of in kleine epidemieën voor (bijvoorbeeld tijdens vogelshows).

De meest voorkomende bestemmingswijze is het inademen van het stof van gedroogde uitwerpselen en afscheidingen van besmette vogels. Minder vaak worden mensen besmet door vogels via beten en contact tussen bek en mond.

Symptomen

Het klinische beeld kan variëren van asymptomatische infectie tot atypische pneumonie, de meest suggestieve vorm van infectie, of zelfs een systemische aantasting die dodelijk kan zijn. Het sterftecijfer is 10-20% zonder behandeling, maar minder dan 1% met een adequate antibioticatherapie (doxycycline).

De ziekte wordt vaak niet herkend of patiënten raadplegen geen arts vanwege de milde symptomen. Onderdiagnose en onderrapportering van de ziekte is zeer waarschijnlijk.

Sciensano is verantwoordelijk voor de epidemiologische surveillance van psittacose in België. Hiervoor verzamelen we gegevens via verschillende netwerken, die het mogelijk maken om de incidentie van de ziekte te beschrijven, trends in de tijd te volgen en mogelijke risicofactoren voor besmetting te identificeren.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp