Rickettsiose

Rickettsiosen zijn vectoroverdraagbare aandoeningen  veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Rickettsia. De symptomen van rickettsiosen kunnen sterk verschillen al naargelang het bacteriële species en de patiënt zelf. De meest gekende rickettsiose is waarschijnlijk vlektyfus. Tot op heden zijn alle in België vastgestelde rickettsiosen reisgebonden.

Groepen van rickettsiosen

Algemeen kunnen we rickettsiosen onderverdelen in 3 groepen:

  1. De vlekkenkoortsgroep, veroorzaakt door minstens 18 verschillende species en voornamelijk  overgedragen worden door teken.
  2. De tyfusgroep, waartoe epidemische en endemische vlektyfus behoren. Epidemische vlektyfus wordt veroorzaakt door de bacterie Rickettsia prowazekii en overgedragen door kleerluizen. Endemische vlektyfus of muriene tyfus wordt veroorzaakt door de bacterie Rickettsia typhi en overgedragen door rattenvlooien.
  3. De scrubtyfusgroep, veroorzaakt door Orientia tsutsugamushi. Deze bacterie wordt tegenwoordig als een nieuw geslacht beschouwd, maar de ziekten worden nog vaak tot de rickettsiosen gerekend. Overdracht gebeurt door mijten.

Symptomen

De symptomen van rickettsiosen kunnen sterk verschillen al naargelang het species en de patiënt. In de meeste gevallen wordt de patiënt zo’n 1 à 2 weken na de infectie ziek.

De belangrijkste symptomen zijn koorts en algemeen onwelzijn. Dit kan gepaard gaan met huiduitslag, een necrotische wonde op de plaats van inoculatie en plaatselijke opgezwollen lymfeklieren.

Transmissie

De meeste rickettsiosen worden overgedragen door vectoren via de huid (vlooien, luizen, mijten en teken), maar soms vindt overdracht plaats door inademing van de bacterie of via het bindvlies. Besmetting van mens op mens vindt niet plaats.

Diagnose

Diagnose van rickettsiosen is gebaseerd op serologische testen of op de detectie van genetisch materiaal door PCR.

Behandeling

Rickettsiosen worden behandeld met antibiotica.

Risicogroepen en preventie

Aangezien er tot op heden geen autochtone gevallen vastgesteld zijn in België, zijn personen die contact hebben gehad met de mogelijke vectoren in een endemisch gebied de voornaamste risicogroep.

Contact met de vectoren vermijden in endemische gebieden is dan ook de voornaamste preventiestrategie.

Sciensano staat in voor de epidemiologische surveillance van rickettsiosen in België. Daarvoor verzamelen we gegevens via verschillende surveillancesystemen. Deze laten toe om het voorkomen van de ziekte te beschrijven, trends in de tijd op te volgen en mogelijke risicofactoren voor besmetting te identificeren.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp