Sedentair gedrag

Sedentair gedrag of langdurig zitten is geassocieerd met obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en (colon)kanker. Het hoogste risico op sterfte situeert zich bij mensen die meestal zitten en geen lichaamsbeweging uitoefenen. Minder dan 8 uur per dag zitten en minstens 150 minuten per week actief zijn (aanbeveling WGO) werkt beschermend tegen sterfte.  

Wat is sedentair gedrag?

Sedentaire personen worden omschreven als “inactieve personen die minder dan 10% van het dagelijks energieverbruik aan (minstens matige) lichaamsbeweging besteden”. Er is een rechtstreeks verband tussen sedentaire leefstijl en het risico op sterfte en specifieke aandoeningen.

Sedentair gedrag is niet hetzelfde als een gebrek aan lichaamsbeweging: iemand kan bijvoorbeeld sedentair zijn gedurende de dagelijkse activiteiten (werk of woon-werkverkeer) maar omgekeerd veel lichaamsbeweging nemen in de vrije tijd (b.v. aan sport doen). 

Heeft de Belg een sedentaire leefstijl?

 Volgens de Gezondheidsenquête 2018 zit de Belg (15 jaar en ouder) te veel, namelijk gemiddeld 6 uur per dag. 

Wat maakt dat we een sedentaire leefstijl hebben?

Nieuwe technologieën en mechanisaties hebben het beroep van mensen en hun dagelijkse activiteiten beïnvloed. Snelle urbanisatie, het toenemende gemotoriseerd transport en het feit dat mensen meer vrije tijd besteden aan zittende activiteiten (schermactiviteiten zoals TV kijken en de computer gebruiken) brengen globale veranderingen in lichaamsbeweging met zich mee.

Waarom moet lichaamsbeweging gepromoot worden?

Kortere zittijden en voldoende lichaamsbeweging beschermen rechtstreeks tegen sterfte, niet alleen bij gezonde mensen, maar ook bij personen met cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, overgewicht en obesitas. Volksgezondheidsprogramma’s moeten dus niet alleen de focus richten op meer lichaamsbeweging, maar ook op minder “zittijd”. 

Veel kinderen en adolescenten overschrijden de aanbevolen grenzen voor schermtijd. Schermtijd vormt bovendien slechts een deel van de totale tijd die zij zittend doorbrengen. Het is voor kinderen, adolescenten en volwassenen belangrijk om de totale zittijd te verminderen. Het is eveneens belangrijk om langere perioden van zitten te onderbreken met (relatief) korte perioden van lichaamsbeweging. Bijvoorbeeld door kinderen en zeker adolescenten te stimuleren om tijd te besteden aan alternatieve activiteiten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp