Facilitaire diensten

Stafdirecteur: 

Een aangename werkomgeving voor het personeel van Sciensano

Wij staan in voor de dagelijkse opvolging, het onderhoud en de herstellingen van de installaties zoals vereist in een laboratoriumomgeving. Daarnaast beheren wij de onderhoudscontracten, het wagen- en fietspark, de medische gassen, de opvolging en bewaking van de technische parameters, alsook de hygiëne in en rond de lokalen en vergaderzalen. Dit vereist grote flexibiliteit en polyvalentie.
Om te beantwoorden aan de noden van de wetenschapellijke diensten en om het comfort voor het personeel te verbeteren staan we ook in voor technische zaken, het plaatsen van nieuwe installaties en de renovatie van Sciensano zijn gebouwen. In samenwerking met Kwaliteit, (bio)veiligheid en milieu en de Regie der Gebouwen trachten we een aangename werkomgeving te creëren voor iedereen. Ook de coördinatie van de geplande hergroepering van alle huidige sites op één nieuwe campus is een opdracht voor de dienst.

QR code

QR code for this page URL