Informatie- en communicatietechnologieën

Diensthoofd: 

Optimale informaticaoplossingen

Wij verzorgen de IT infrastructuur en de software ontwikkeling voor Sciensano. Met onze kennis en technologie ondersteunen wij het werk van de wetenschappers, het administratieve personeel en de partners van Sciensano. Wij stellen hiervoor veilige, betrouwbare, stabiele en toekomstgerichte ICT-systemen ter beschikking. Wij onderhouden deze systemen en optimaliseren ze voortdurend.
Onze kwalitatieve ICT-oplossingen garanderen dat de wetenschappelijke gegevens exact zijn en correct verwerkt worden, rekening houdend met mogelijke risico’s en de beschikbare middelen. Wij bieden de medewerkers van Sciensano bovendien een regelmatig bijgewerkte catalogus van software en opleidingen aan, zodat zij altijd toegang hebben tot de modernste onderzoeks- en analysemethodes.

QR code

QR code for this page URL