Opduikende en heropduikende virussen

Onderzoek, surveillance en paraatheid voor de (her)opkomst van nieuwe en exotische virussen

We richten ons op onderzoek en laboratoriumbewaking van virussen die in België kunnen (her)opduiken en die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Ons team is verantwoordelijk voor het Nationaal Referentiecentrum voor Rabiës bij mensen en het Nationaal Referentielaboratorium voor Rabiës bij dieren. Dankzij onze continue waakzaamheid en surveillance garanderen ons rabiëslaboratorium de rabiësvrije status van België.

Meer weten?

We willen voorbereid zijn en kunnen reageren bij het opduiken van nieuwe virussen en uitbraken in de bevolking. Diagnostische analyses van mogelijk opkomende virussen, zoals het tekenencefalitisvirus of het West-Nijlvirus, worden voortdurend geëvalueerd en kunnen snel worden ingezet in geval van een uitbraak.

Verscheidene opkomende virussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze een dierlijke oorsprong hebben. Ze kunnen zich onder de bevolking verspreiden via wilde dieren of huisdieren, of vectoren zoals insecten of teken. Ze kunnen ook opduiken en zich verspreiden ​​als gevolg van klimaatverandering. Om deze reden is ons onderzoek ook gericht op de laboratoriumbewaking van zoönotische virussen bij dierlijke gastheren of vectoren. Als we de aanwezigheid van deze virussen in de natuur detecteren, kan dit een vroegtijdige waarschuwing voor de volksgezondheid zijn. Deze „One Health” benadering kan de verschillende gezondheidsautoriteiten immers in staat stellen om voorbereid te zijn en passende aanbevelingen te geven om het risico op uitbraken bij de bevolking te beperken.

We bestuderen ook de risicofactoren die de infectie van mensen door dierlijke virussen kunnen bevorderen en geven advies over toepasbare preventiemaatregelen.

QR code

QR code for this page URL