Primaire tabs

Mevr. Anne Marie Dierick

Scientist

 Anne Marie Dierick is afgestudeerd in juli 1982 als dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de rijksuniversiteit Gent. Van 1982 to 1987 was zij assistent in opleiding op de dienst Pathologische Anatomie, vervolgens resident van september 1987 tot mei 1993. In juli 1993 startte zij een laboratorium voor Pathologische Anatomie op in het Klina ziekenhuis te Antwerpen, alwaar zij werkte tot december 2010. Na een jaar vrijwillig resident op de dienst Pathologische Anatomie van het universitair ziekenhuis Gent van januari 2011 tot en met december 2011 werkte zij nog van januari 2012 tot juni 2013 als Patholoog Anatoom in het Sint Elisabeth ziekenhuis in Zottegem en vervolgens tot eind oktober 2015 in het Algemeen Ziekenhuis Alma te Eeklo. Ze begon in november 2015 bij het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (de voorganger van Sciensano) als wetenschappelijk medewerker op de dienst “Kwaliteit van Medische Laboratoria”. Momenteel is zij verantwoordelijk voor het beheer van de erkenningen van de laboratoria voor Pathologische Anatomie. Een erkenning aan een laboratorium voor Pathologische Anatomie kan enkel worden verleend en worden behouden indien voldaan wordt aan alle wettelijke bepalingen zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 5 december 2011. Binnen het kader van de erkenning worden visitaties in de laboratoria voor Pathologische Anatomie uitgevoerd ter evaluatie van de implementatie van het kwaliteitssysteem en ter opvolging van afwijkende resultaten van externe kwaliteitsevaluaties (EKE), georganiseerd door de dienst Kwaliteit van Laboratoria van Sciensano, en die een klinische impact kunnen hebben op de diagnosestelling bij patiënten. Bovendien observeert zij als bevoegde overheid de audits uitgevoerd door de Belgische Accreditatie Instelling (BELAC). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het organiseren van externe kwaliteitsevaluaties en het beoordelen van de resultaten. Zij is tevens vervangend secretaris van de Commissie voor Pathologische Anatomie die adviezen verleent aan de Minister van Volksgezondheid over problemen met betrekking tot de erkenningen en over onderwerpen met betrekking tot de Pathologische Anatomie in het algemeen.

Werkt in:

Contactformulier

Please note that your message will require a validation before being sent to the person. You will receive an email at your address, containing a link for validating your message.

QR code

QR code for this page URL