Primaire tabs

Dr. Katia Pauwels PhD

Wetenschappelijk medewerker

  • Doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB, België) - 2003
  • Werkt als wetenschappelijk medewerker op de SBB sinds 2003
  • Voornamelijk betrokken bij bioveiligheidsonderwerpen in verband met de introductie van GGO's in het leefmilieu en het op de markt brengen van GGO's en afgeleide producten, met inbegrip van GGO-geneesmiddelen
  • Secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid
  • Opvolging van het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid
  • Lid van het EFSA wetenschappelijk netwerk voor risicobeoordeling van GGO's

Werkt in:

Lees meer

Contactformulier

Adres

België

QR code

QR code for this page URL