Acute gastro-enteritis kost de Belgische economie jaarlijks honderden miljoenen euro’s

Gepubliceerd op: 
woensdag, 26 juni 2019
Last updated on 6-9-2022 by Cassandre Dugailliez

Een nieuwe studie van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano raamt de jaarlijkse kosten van acute gastro-enteritis voor de Belgische economie op een bedrag dat schommelt tussen de 210 miljoen en 1 miljard euro. Bij deze onverwacht hoge raming is rekening gehouden met de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten van de ziekte voor de hele bevolking.

Voor de raming van de kosten van acute gastro-enteritis (diarree, braken enz.) heeft Sciensano gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen: sterftecijfers, aantal opnames, aantal raadplegingen bij de huisarts en enquêtes binnen de bevolking. Uit de studie blijkt dat er in België jaarlijks meer dan 10 miljoen mensen getroffen worden door acute gastro-enteritis, wat een gemiddelde van ongeveer één episode per inwoner per jaar inhoudt. De ziekte leidt tot zo’n 465 000 raadplegingen van de huisarts, 28 000 opnames en 345 sterfgevallen. Bovendien wijzen de resultaten op een jaarlijks verlies van 12 000 levensjaren in goede gezondheid voor de hele bevolking.

De rechtstreekse kosten van gevallen van acute gastro-enteritis lopen op tot een beetje meer dan 112 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar medische kosten die verband houden met raadplegingen van de huisarts, ziekenhuisopnames en geneesmiddelen. De onrechtstreekse kosten, ten gevolge van de daling van de productiviteit, zijn moeilijker te becijferen. De meest voorzichtige ramingen houden het bij een jaarlijks bedrag van nagenoeg 100 miljoen euro dat echter zou kunnen oplopen tot meer dan 1 miljard euro. In totaal zouden de kosten van acute gastro-enteritis in België jaarlijks tussen de 210 miljoen en een beetje meer dan 1 miljard euro kunnen schommelen.

Gevallen van acute gastro-enteritis zijn vooral toe te schrijven aan voedselintoxicaties en nauw contact met besmette personen (bijvoorbeeld op school, op het werk, in verzorgingsinstellingen enz.). De overheid, de voedingsmiddelenindustrie en de consumenten spelen allemaal een hoofdrol in de voedselveiligheid. In dat opzicht worden de consumenten verzocht om vijf basisregels voor veilige voeding te volgen:

  1. Maak van netheid een gewoonte
  2. Scheid rauwe en bereide voeding
  3. Verhit voedsel goed
  4. Bewaar voeding op de juiste temperatuur en neem de koude- en warmteketen in acht
  5. Gebruik veilige grondstoffen en veilig water

De studie van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano heeft betrekking op de periode 2010-2014 en is gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Epidemiology and Infection.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL