Acute hepatitis met onbekende oorsprong: update 11 mei 2022

Gepubliceerd op: 
woensdag, 11 mei 2022
Last updated on 11-5-2022 by Wesley Van Dessel

Na een oproep aan de kinderartsen en infectiologen om gevallen te rapporteren aan de regionale gezondheidsautoriteiten, werden de voorbije week zes bijkomende gevallen van acute leverontsteking geïdentificeerd. Dat brengt het totaal op 9 gevallen in België die voldoen aan de gevalsdefinitie voor melding aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).

Daarnaast werd nog één bijkomend geval gemeld dat mogelijk in aanmerking komt, maar verder uitsluitsel daarover is niet mogelijk omdat er geen bijkomend labo-onderzoek meer kan gebeuren. In totaal zijn er nu 3 gevallen bekend waarover geen uitsluitsel gegeven kan worden.

Al deze patiënten werden ziek tussen oktober 2021 en april 2022. Tot nu toe zijn er geen recentere gevallen gemeld. De leeftijd van de 12 kinderen varieert nog steeds van 1 maand tot 10 jaar. Tien kinderen belandden in het ziekenhuis, maar hebben dat intussen weer verlaten. Er waren geen overlijdens.

Het is nog steeds gissen naar de oorzaak van deze aandoening. Tot nu toe blijft het in ons land een zeldzaam fenomeen, maar nieuwe meldingen in de komende weken zijn niet uitgesloten.

Behalve het respecteren van goede handhygiëne zijn er geen specifieke voorzorgen nodig.

QR code

QR code for this page URL