Acute hepatitis met onbekende oorsprong: update 25 mei 2022

Gepubliceerd op: 
woensdag, 25 mei 2022
Last updated on 25-5-2022 by Marinka Vangenck

De voorbije week werd er 1 bijkomend geval van acute leverontsteking geïdentificeerd, dat beantwoordt aan de gevalsdefinitie voor melding aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Het gaat om een kind van 11 jaar, dat ziek was in maart 2022. Er werden geen recente gevallen meer vastgesteld. 

Voor 1 eerder gerapporteerd geval werd de oorzaak van de leverontsteking na verder onderzoek toch geïdentificeerd. Dat geval wordt dus niet meer weerhouden. 

Het totaal aantal gevallen is dus nog steeds 10

Er waren geen bijkomende mogelijke gevallen (waarvoor verder uitsluitsel niet mogelijk is omdat er geen bijkomend labo-onderzoek meer kan gebeuren). Het totaal aantal mogelijke gevallen waarover géén uitsluitsel kan gegeven worden, is dus nog steeds 4

QR code

QR code for this page URL