Acute hepatitis met onbekende oorsprong: update 4 mei 2022

Gepubliceerd op: 
woensdag, 4 mei 2022
Last updated on 4-5-2022 by Wesley Van Dessel

Er zijn in België momenteel 3 gevallen van acute leverontsteking die voldoen aan de gevalsdefinitie voor melding aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC), in het kader van het onderzoek naar de omvang en de oorzaak van deze aandoening. Het gaat om kinderen die in de periode van februari tot april ziek werden.

Daarnaast werden een aantal oudere gevallen sinds 1 oktober 2021 opnieuw onderzocht. Hierbij werden nog 2 mogelijke gevallen geconstateerd. Het gaat hier om gevallen die mogelijk in aanmerking komen, maar waarover geen uitsluitsel kan gegeven worden aangezien verder labo-onderzoek niet meer mogelijk is.

De leeftijd van deze gevallen varieert van 1 maand tot 10 jaar.

Het onderzoek naar nieuwe mogelijke gevallen is volop bezig. We verwachten nog nieuwe meldingen, maar voorlopig ziet het er naar uit dat de aandoening zeldzaam is in België. We weten nog niet of er een gemeenschappelijke oorzaak is en of de aandoening al dan niet veroorzaakt wordt door een virus.

Behalve het respecteren van goede handhygiëne zijn er geen specifieke voorzorgen nodig.

QR code

QR code for this page URL