Antistoffen tegen het coronavirus bij leerlingen en schoolpersoneel: resultaten 3de testmoment

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 13 juli 2021
Last updated on 13-7-2021 by Marinka Vangenck

Sciensano volgde het afgelopen schooljaar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus op bij leerlingen en schoolpersoneel. De resultaten van het 3de testmoment, dat plaatsvond tussen half mei en half juni 2021, zijn bekend. Het aantal Belgische leerlingen met antistoffen bleef tijdens de periode mei — juni 2021 met 16,2% stabiel ten opzichte van het 2de testmoment in maart 2021 (17,5%). Bij het schoolpersoneel stellen we tijdens het 3de testmoment wel een sterkte stijging van antistoffen vast tot 38,0% ten opzichte van 19,0% in maart 2021. Deze stijging is vooral het gevolg van de uitbreiding van de vaccinatiecampagne onder het schoolpersoneel.   

Tijdens de studie van Sciensano, in samenwerking met KU Leuven, werd dezelfde groep leerlingen en personeel op drie momenten getest:

  1. in de periode december 2020 — januari 2021 
  2. tijdens de maand maart 2021 
  3. in de periode mei — juni 2021.

De steekproef is representatief voor alle leerlingen en schoolmedewerkers in België.

De studie, die normaal tot het einde van het schooljaar 2020-2021 liep, wordt verlengd tot december 2021 voor de leerlingen van de lagere school. Deze leerlingen zullen op 2 bijkomende momenten getest worden, in september en in december 2021. Aangezien kinderen onder 12 jaar voorlopig nog niet gevaccineerd zullen worden in België, is het belangrijk om de evolutie van de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus bij deze groep verder op te volgen.

Lees het rapport met de resultaten van het derde testmoment.

Je kan ook het rapport van het eerste en van het tweede testmoment online raadplegen.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL