COVID-19 | Nieuwe informatie beschikbaar in het dagelijks rapport vanaf 07/08/2020

Gepubliceerd op: 
donderdag, 6 augustus 2020
Last updated on 6-8-2020 by Lydie Denis

Vanaf vrijdag 7 augustus 2020 zal nieuwe informatie beschikbaar zijn in de dagelijkse rapporten van Sciensano.

Om de actuele epidemiologische situatie van de COVID-19-epidemie beter te kunnen volgen, worden de volgende punten beschikbaar in het rapport dat elke dag om 11 uur wordt gepubliceerd:

  • Een grafisch overzicht van de trends. Deze grafieken zullen de reeds beschikbare grafieken (aantal nieuwe gevallen, nieuwe ziekenhuisopnames, intensieve zorgen-opnames en sterfgevallen) aanvullen.
  • Een opsplitsing van het aantal gevallen en het geobserveerde verschil tussen de laatste en voorlaatste periodes van 7 dagen per provincie:
  • De positiviteitsratio (het percentage positieve testen van alle uitgevoerde testen):
    • een grafiek van de verdeling van de positiviteitsratio naar leeftijdsgroep
    • een kaart die deze ratio weergeeft per provincie
  • Een kaart van het aantal uitgevoerde tests per provincie per 100.000 inwoners
  • Een grafiek van de ziekenhuisopnames per regio

Om bijzondere aandacht te schenken aan de huidige situatie, zal de beschrijving van de epidemie (in punt 3 van de rapporten) nu vanaf 22 juni plaatsvinden, toen het aantal diagnoses in België zich op het laagste niveau bevond. Een beschrijving van de epidemie sinds begin maart, wordt op het einde van het rapport gepresenteerd. Op middellange termijn zal deze informatie één keer per week worden gepubliceerd. Gegevens van begin maart blijven beschikbaar in onze online tool, Epistat.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL