De 2de COVID-19 gezondheidsenquête staat online: Sciensano roept jouw hulp in!

Gepubliceerd op: 
donderdag, 16 april 2020
Last updated on 22-4-2020 by Lieke Vervoort

De 1ste COVID-19 gezondheidsenquête mocht rekenen op 44 000 deelnemers, bedankt daarvoor! Vandaag lanceren we onze 2de enquête, die focust op de impact van de huidige crisis op onze levensstijl en ons welzijn. We rekenen ook nu op een massale deelname! 

Vul de 2de vragenlijst in

2de enquête wacht op jou en kan nog tot 23 april ingevuld worden

Ook voor de 2de enquête rekenen we op jouw hulp. Vul onze vragenlijst in vóór 23 april (max. 15 minuten). Hij focust op jouw levensstijl en jouw welzijn in coronatijden.

We zouden het erg waarderen als je onze vragenlijst zoveel mogelijk deelt met je contacten (als ze min. 18 jaar zijn en in België wonen). De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

De COVID-19 gezondheidsenquêtes in het kort

De COVID-19 gezondheidsenquêtes helpen wetenschappers en beleidsmakers om de gevolgen van de coronacrisis op onze gezondheid in te schatten. Daarom lanceren we regelmatig een nieuwe vragenlijst om:

  • een aantal specifieke onderwerpen te bevragen (deze keer komt levensstijl bijvoorbeeld uitgebreid aan bod).
  • de evolutie van terugkerende onderwerpen zoals mentaal en sociaal welzijn op te kunnen volgen.

Dankzij jouw deelname aan elke vragenlijst kunnen we dus trends in kaart brengen en uiteenlopende onderwerpen bestuderen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid! 

Raadpleeg de eerste resultaten van de 1ste COVID-19 gezondheidsenquête.

Wie neemt het intiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heb je het recht om gedurende deze periode jouw gegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen. Je kan Sciensano hiertoe verzoeken via ons online formulier. Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen voor de vervolgstudie dan zal dit e-mailadres slechts bewaard blijven tot het einde van de gegevensverzameling. Daarna wordt het e-mailadres verwijderd, zodat de ingevulde vragenlijsten niet meer naar jou kunnen leiden.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens?

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de persoon verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen.

QR code

QR code for this page URL