In een wereld zonder tabak leven we 2 jaar langer

Gepubliceerd op: 
woensdag, 11 december 2019
Last updated on 11-12-2019 by Lydie Denis

Als we in een wereld zonder tabak zouden leven, dan zou de levensverwachting van de Belgen met twee jaar stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Ondanks de voortdurende daling van het aantal rokers, blijft roken één van de grootste risicofactoren voor onze gezondheid.

Een wereld zonder tabak

We leven steeds langer, maar roken heeft grote gevolgen voor onze levensverwachting en levenskwaliteit. Sciensano heeft diverse scenario’s uitgewerkt om de impact van tabak op de bevolking te meten. Die scenario’s beschrijven verschillende toekomstbeelden waarin de consumptie van tabak (op verschillende niveaus) kleiner of onbestaand is. Zij maken de nadelige gevolgen van sigaretten en hun varianten duidelijk:

  • De levensverwachting van de Belgen zou met 2 jaar stijgen als we in een wereld zonder tabak zouden leven: van gemiddeld 81 naar 83 jaar. 
  • De levensverwachting in goede gezondheid zou met 3 jaar stijgen als we in een wereld zonder tabak zouden leven.

Volgens de Gezondheidsenquête van 2018 rookt 19% van de Belgische bevolking, en 15% zelfs dagelijks. “Rokers leven gemiddeld 4 jaar minder langer dan niet-rokers en verkeren 7 jaar minder in goede gezondheid”, zegt Brecht Devleesschauwer, onderzoeker bij Sciensano. Tabak kan aan de oorsprong liggen van chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten of aandoeningen van de luchtwegen en kan bestaande medische problemen verergeren. “Stoppen met roken heeft grote gevolgen voor de gezondheid, zowel op het vlak van de levensverwachting voor de levenskwaliteit. Het doel op lange termijn is om te voorkomen dat mensen beginnen met roken om de uitgewerkte scenario’s te kunnen waarmaken”, vervolgt hij. 

Radicale maatregelen om te voorkomen en te genezen

Deze studie omschrijft verschillende scenario’s over de plaats van tabak in onze toekomstige maatschappij en kan een hulpmiddel zijn voor beslissingsnemers. Sciensano toont hiermee aan dat alleen drastische maatregelen een positieve en duurzame impact op de gezondheid hebben. De verhoging van de wettelijke leeftijd voor het kopen van sigaretten van 16 jaar naar 18 jaar sinds 1 november 2019, geeft slechts twee extra weken levensverwachting in goede gezondheid.

 “Met deze resultaten willen wij de huidige en toekomstige beleidsmakers ertoe aansporen om hun inspanningen in de strijd tegen tabaksverslaving voort te zetten en kracht bij te zetten”, besluit Brecht Devleesschauwer van Sciensano. “Elke individuele maatregel heeft slechts een beperkte impact op onze levensverwachting en levenskwaliteit. We pleiten daarom voor een globaal anti-tabaksplan dat rekening houdt met zowel de preventie als het stopzetten van tabaksgebruik.”

Sciensano wil dit soort studies blijven uitvoeren om na te gaan hoe de Belgische bevolking een leven lang gezond kan blijven.


Raadpleeg het volledige rapport

QR code

QR code for this page URL