Griepbulletin 11/03/2020 | Aantal griepgevallen stijgt opnieuw

Gepubliceerd op: 
woensdag, 11 maart 2020
Last updated on 11-3-2020 by Lydie Denis

Tussen 2 en 8 maart 2020 hebben 321 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De griepintensiteit is momenteel nog altijd gemiddeld. De griepepidemie blijft voorlopig nog wel duren, want de incidentie ligt boven de epidemische drempel van 153 gevallen per 100.000 inwoners.

 Aantal gevallen stijgt bij kinderen en volwassenen

Het totaal aantal griepgevallen steeg deze week opnieuw, en blijft voorlopig boven de epidemische drempel. Het aantal gevallen stijgt bij kinderen van 5-14 jaar en bij volwassenen. De griepepidemie is dus nog altijd in ons land en de intensiteit is matig.

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano ontving vorige week 42 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 40% van deze stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral virussen Influenza A in omloop zijn. Influenza B-virussen circuleren ook, maar in mindere mate.

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit stadium van het griepseizoen observeert Sciensano een matig aantal opnames in vergelijking met de vorige 2 seizoenen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen),  is iets hoger in vergelijking met voorgaande jaren. Vorige week werd bij 30% van de voor een acute luchtweginfectie opgenomen patiënten een influenza infectie gevonden.

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om bij griepsymptomen contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • Als je niest of hoest, doe dat dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
  • Als je geef zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
  • Was regelmatig je handen met zeep en water
  • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen
  • Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectieAntibiotica hebben in dit geval geen nut! Lees meer over het correct gebruik van antibiotica.

Sciensano volgt het aantal griepinfecties in België op aan de hand van gegevens van peilnetwerken van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Het wekelijks griepbulletin kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website Influenza van Sciensano.

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL