Griepbulletin 19/02/2020 | Aantal griepgevallen daalt, maar blijft boven de epidemische drempel

Gepubliceerd op: 
woensdag, 19 februari 2020
Last updated on 19-2-2020 by Lieke Vervoort

Tussen 10 en 16 februari 2020 hebben 478 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, enz.). De griepintensiteit wordt als ‘gemiddeld’ beschouwd en trof de voorbije week alle leeftijdsgroepen. Op 5 februari kondigde Sciensano de griepepidemie in ons land officieel aan: toen werd de epidemische drempel voor de 2de week op rij overschreden. De epidemie houdt waarschijnlijk nog enkele weken aan. 

Epidemie duurt voort

Het totaal aantal griepgevallen is vorige week gedaald, maar blijft boven de epidemische drempel. De voorbije 2 weken daalde het aantal griepgevallen in Vlaanderen en Brussel, terwijl het aantal nieuwe gevallen dan pas begon te stijgen in Wallonië.  

De griepepidemie is dus nog altijd in ons land. De intensiteit van de epidemie is matig. De afgelopen week was er een daling in alle leeftijdsgroepen in Vlaanderen en Brussel en een stijging bij de personen jonger dan 65 jaar in Wallonië

Wekelijkse griepcurve

Virussen in omloop

Het Nationaal Referentie Centrum Influenza van Sciensano ontving vorige week 44 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 24 stalen werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses van Sciensano tonen aan dat vooral virussen A(H1N1) en A(H3N2) in omloop zijn. Influenza B-virussen van de Victoria-lijn circuleren ook, maar in mindere mate.

Ernst en intensiteit: matig

Daarnaast worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van 6 ziekenhuizen verspreid over België: 2 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 2 in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties (SARI) bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit stadium van het griepseizoen observeert Sciensano een matig aantal opnames in vergelijking met de vorige 2 seizoenen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen), is iets hoger in vergelijking met vorige jaren.  

Risicopersoon? Raadpleeg uw arts

Sciensano raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om bij griepsymptomen contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

  • 65-plussers, maar bij uitbreiding ook 50-plussers
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap
  • personen met een chronische ziekte
  • verzorgend personeel
  • alle personen opgenomen in een (zorg)instelling.

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan griep krijgen en de ziekte verspreidt zich makkelijk. Naast een vaccinatie, zijn er een aantal algemene voorzorgsmaatregelen om de griep niet te verspreiden:

  • Als je niest of hoest, doe dat dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg
  • Als je geef zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen
  • Was regelmatig je handen met zeep en water
  • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen
  • Griep wordt veroorzaakt door een virusinfectieAntibiotica hebben in dit geval geen nutLees meer over het correct gebruik van antibiotica.

Sciensano volgt het aantal griepinfecties in België op aan de hand van gegevens van peilnetwerken van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Het wekelijks griepbulletin kan telkens vanaf woensdagnamiddag geraadpleegd worden op de website Influenza van Sciensano.                                                                                       

 

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL