Koning Filip bezoekt Sciensano

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 26 april 2022
Last updated on 28-4-2022 by Wesley Van Dessel

Op dinsdag 26 april 2022 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan Sciensano voor een uitgebreide kennismaking met de wetenschappelijke activiteiten van het instituut.

Koning Filip bezocht, in het gezelschap van Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, Sciensano in het kader van een kennismaking met de diverse wetenschappelijke activiteiten van Sciensano. De koning liet zich onder meer uitgebreid informeren over het One Health principe dat het gemeenschappelijke uitgangspunt vormt voor alle wetenschappelijke activiteiten van Sciensano.

Zijne Majesteit toonde ook bijzondere interesse voor de manier waarop Sciensano zich permanent voorbereidt op zeer diverse noodsituaties rond volksgezondheid en zich ten allen tijde klaarhoudt om de Belgische federale, regionale en internationale overheden met wetenschappelijke raad en daad bij te staan om een crisis het hoofd te bieden. Enkele wetenschappers van Sciensano illustreerden dat aan de hand van uiteenlopende onderwerpen, zoals de opvolging van de vogelgriep in ons land en de analyse van de risico’s van materialen die in contact komen met voeding.

Hoe Sciensano de autoriteiten helpt om een crisis onder controle te brengen, kon onze koning ook eigenhandig ervaren tijdens een bezoek aan ons laboratorium dat ziektekiemen in voedingsmiddelen onderzoekt. Zo deed hij zelf een van de experimenten die onze wetenschappers uitvoeren om Salmonellabesmettingen op te sporen.

Frank Vandenbroecke wilde van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers uitdrukkelijk te bedanken voor de enorme inzet en het engagement dat ze als experten en als wetenschappelijke instelling de afgelopen twee jaar getoond hebben tijdens de covid-pandemie. „De expertise en adviezen van Sciensano waren voor ons, de beleidsmakers, van grote waarde bij het nemen van de juiste beslissingen en maatregelen om de gezondheid van onze landgenoten zo goed als mogelijk te beschermen. Dankzij de surveillance en rapportering van Sciensano, beschikten het beleid, de media en de bevolking op elk moment over de nieuwste informatie over het aantal besmettingen en over het verloop van de vaccinatiecampagne. En dankzij de inspanningen van het communicatieteam en experten als Prof. Steven Van Gucht, deelde Sciensano — in meer dan 200 persconferenties en talloze mediaoptredens — de nieuwste inzichten en goede raad op een erg toegankelijke manier. Dat gebeurde telkens op een heldere manier, zonder jullie te verstoppen, maar vooral op een eerlijke manier. Het waarom van beslissingen uitleggen was telkens weer een uitdaging, een uitdaging waar ook de politiek meer dan eens mee worstelde. En dus was die wisselwerking, die samenwerking, achter en voor de schermen, tussen Sciensano en de politiek cruciaal om dit tot een goed einde te brengen. Met al die activiteiten, toonde Sciensano dat de wetenschap niet in een ivoren toren woont, maar dicht bij de mensen en in dienst van de samenleving staat.” vervolgt de minister. 

“Als we Sciensano zeggen, denken we aan COVID-19 en de sleutelrol die Sciensano heeft gespeeld in de strijd tegen de pandemie. Sciensano zet zich echter niet alleen in voor de gezondheid van de mens, en dat wordt niet genoeg geweten, ook voor de gezondheid van dieren en de voedselveiligheid. Sciensano is een onontbeerlijke speler op Belgisch en Europees niveau binnen een brede benadering van de gezondheid die deel uitmaakt van het One Health-concept.” legt David Clarinval uit, minister van Landbouw.

Wij danken Zijne Majesteit voor de uitgebreide interesse die hij toont in Sciensano en voor de waardering die we tijdens zijn bezoek mochten ontvangen voor ons wetenschappelijk werk en de mensen die elke dag opnieuw van ver of dichtbij meewerken aan de realisatie ervan.

QR code

QR code for this page URL