Neem deel aan de nieuwe COVID-19-gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
maandag, 13 december 2021
Last updated on 13-12-2021 by Hanne Reyners

Sciensano lanceert de 9de COVID-19-gezondheidsenquête met focus op hoe we de 4de coronagolf ervaren. We bereikten meer dan 60.000 personen met onze vorige enquêtes, kunnen we deze keer ook op jou rekenen?

Vul de vragenlijst in

De 9de COVID-19-gezondheidsenquête rekent op jou

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul onze vragenlijst in voor 24 december 2021. 
Het duurt maar 15 minuten. 

Waarom neem je deel?

Je helpt er onze wetenschappers en beleidsmakers mee vooruit:

  • je leert ze meer over de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn. Slapen we slechter dan vroeger? Hoe evolueert onze levenstevredenheid? Wat is de impact op eenzaamheid?
  • je beantwoordt vragen die op dit moment heel belangrijk zijn. Hoe ga je om met de verstrengde maatregelen? Hoe sta je tegenover de boosterprik? 

Jouw deelname maakt dus echt een verschil!

Help je ons graag nog verder? 

Deel dan onze vragenlijst via e-mail, Facebook, Twitter… met jouw contacten. We waarderen dit enorm!

Heb je interesse in onze resultaten? 

Je vindt de resultaten van alle COVID-19-gezondheidsenquêtes terug op onze website, onder de rubriek ‘Gezondheidsenquêtes’.

Heb je nog vragen?

Mail naar HIS@sciensano.be

Wil je onze vragenlijst invullen in een andere taal?

Je kan de vragenlijst ook invullen in het Frans, Duits en Engels.

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek, maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Wil je tijdens deze periode jouw gegevens inkijken, wijzigen of wissen?* Vul dan ons online formulier in.  

Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de volgende COVID-19-gezondheidsenquêtes, dan zal Sciensano dit e-mailadres bewaren tot het einde van de COVID-19-gegevensverzameling. Na het einde van de studie zal Sciensano jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je ook wilt deelnemen aan onze toekomstige studies.

*Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL