Neem deel aan de tweede “POWER TO CARE”-enquête

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 16 maart 2021
Last updated on 23-3-2021 by Lieke Vervoort

Je kunt deelnemen aan deze studie tot en met donderdag 25 maart 2021. Sciensano had op maandag 22 maart technische problemen met haar servers. Onze excuses indien je hierdoor moeilijkheden had om de enquête in te vullen. 

Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Neem dan deel aan de tweede “POWER TO CARE”-enquête. In deze studie onderzoeken we jouw welzijn en jouw nood aan ondersteuning. We stellen vragen naar stressgerelateerde symptomen (piekeren, slaapproblemen …), naar sociale steun en we willen graag je mening horen over de vaccinatiestrategie.

Ik neem deel

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul dan onze vragenlijst vóór 26 maart 2021 in. Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil.

De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Waarom deze enquête?

Het is vandaag overduidelijk dat de druk op zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers vaak hoog is. Ze hebben hun kracht nodig en daarom verdienen ze al onze steun. Enkel met kracht kunnen ze zorg dragen. Kracht om elke dag de zorg te geven die hun patiënten, bewoners en familieleden verdienen. Kracht om onder collega’s of lotgenoten zorg te dragen voor elkaar.

Met deze tweede nationale „POWER TO CARE„-enquête wil Sciensano objectieve informatie verzamelen over het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers en over hun nood aan ondersteuning. Beleidsmakers en managers kunnen deze informatie gebruiken om door middel van gerichte acties het welzijn te verhogen.

De “POWER TO CARE”-enquête is het vervolg op de ZorgSamen-barometer, waarvan in Vlaanderen al 4 edities hebben plaatsgevonden. De resultaten van de eerste nationale “POWER TO CARE”-enquête vind je hier.

“Power to Care” is een initiatief van Sciensano en KU Leuven met als partners Zorgnet-Icuro, Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te gek!?, Santhea, GIBBIS en Unessa.

Deel de enquête

We waarderen het als je onze enquête zoveel mogelijk deelt met je collega’s en met vrienden en familie die werken in de zorg- of welzijnssector of mantelzorger zijn (minstens 18 jaar oud en wonend in België).

Op zoek naar inspiratie om goed voor jezelf en collega’s te zorgen?

Op www.dezorgsamen.be vind je vuistregels om goed voor jezelf te zorgen en elkaar te ondersteunen, getuigenissen waarmee je veerkracht bijtankt en boeiende webinars.

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

De “POWER TO CARE”-enquête is een initiatief van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid en de KU Leuven, onder leiding van de volgende onderzoekers: Bart Peeters, Stefaan Demarest, Kris Doggen, Kris Vanhaecht en Stephan Claes.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek, maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens?

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Als je meer informatie wenst of technische problemen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen.

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL