Nieuwe tool : opvolging van COVID-19 per gemeente

Gepubliceerd op: 
maandag, 22 juni 2020
Last updated on 1-7-2020 by Wesley Van Dessel

Sciensano zet een tool online die de aanwezigheid van COVID-19 op gemeentelijk niveau weergeeft. Op deze website kan iedereen op lokaal niveau bijhouden in welke mate het coronavirus aanwezig is. De tool geeft een zicht op 3 indicatoren die de status van het virus weergeven. De gezondheidsautoriteiten van de regio’s ontvangen een waarschuwing wanneer de epidemiologen van Sciensano een verandering in een gemeente opmerken.

De online tool van Sciensano toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-COV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren*:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

Op basis van de huidige situatie zijn deze waarschuwingsdrempels* gedefinieerd:

  • De cumulatieve incidentie is 20/100.000 inwoners
  • De rapportage van nieuwe gevallen gedurende ten minste 5 dagen
  • Een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen

De epidemiologen van Sciensano monitoren dagelijks verschillende indicatoren en informeren de regionale gezondheidsautoriteiten als na een meer gedetailleerde analyse van de gegevens het signaal wordt bevestigd. Het detecteren van een signaal betekent immers niet noodzakelijk dat er op het terrein effectief een ernstig probleem is. In een kleine gemeente kunnen enkele nieuwe infecties er bijvoorbeeld toe leiden dat de drempels worden overschreden, terwijl dit in werkelijkheid slechts geïsoleerde gevallen zijn. Zodra een regionale gezondheidsautoriteit een waarschuwing heeft ontvangen, onderzoeken zij de situatie in de betrokken gemeente.

Op deze manier willen we de situatie zo transparant mogelijk maken, zodat iedereen de evolutie van de risico’s mee kan volgen en ziet waarom het belangrijk blijft dat we allemaal de adviezen blijven toepassen om onszelf en onze naasten te beschermen.  

* Zowel de indicatoren als de drempels zijn onderhevig aan verandering afhankelijk van de evolutie van de epidemiologische situatie en de continue beoordeling van hun gevoeligheid.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL