Oprichting van het nieuwe federale onderzoekscentrum Sciensano

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 3 april 2018
Last updated on 5-4-2018 by Sébastien Daems

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA), twee belangrijke Belgische wetenschappelijke instellingen, werden op 1 april 2018 samengevoegd tot Sciensano. De uitvoeringsbesluiten tot oprichting van het nieuwe federale onderzoekscentrum Sciensano worden vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze nieuwe speler is enig in zijn soort, zowel op het Belgische als het internationale wetenschappelijke toneel, en heeft tot doel alle bedreigingen voor de gezondheid in de brede zin van het woord te voorkomen, te evalueren en in te perken. De oprichting van Sciensano is de apotheose van het grondige voorbereidende werk en de zeer nauwe samenwerking tussen de federale minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, de vorige en de huidige federale ministers van Landbouw, Willy Borsus en Denis Ducarme, en de betrokken federale partners en deelstaten.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid: “We kunnen de gezondheid van mens en dier niet los van elkaar zien: ziektes van mensen kunnen overgaan op dieren en ook omgekeerd. Het gebruik van antibiotica in de veeteelt bijvoorbeeld heeft een belangrijke impact op antibioticaresistentie bij mensen. Daarom is het ook logisch dat het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke en dierlijke gezondheid gestroomlijnd verloopt, en daar zorgen we nu voor met de oprichting van Sciensano.”

Sciensano vloeit voort uit een globale aanpak van de gezondheid die drie dimensies gelijktijdig in beschouwing neemt. Deze zijn intrinsiek verbonden en in permanente interactie: mensen, dieren en milieu in de ruimste zin. De kracht van deze nieuwe, verenigde instelling schuilt in de combinatie van verschillende complementaire wetenschappelijke disciplines, waardoor ze meerdere, aansluitende invalshoeken kan hanteren voor onderzoek. Daardoor is Sciensano ook een uniek concept.

Deze vernieuwende aanpak biedt een gepast antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw op het vlak van gezondheid. Korte reactietijden en oplossingen op maat staan daarbij centraal. Sciensano is voorbereid op de uitdagingen van de toekomst dankzij de bundeling van de krachten en de troeven van de twee gefuseerde instellingen.

U vindt een overzicht van het uitgebreide diensten- en expertiseaanbod van Sciensano in de ingesloten PDF-pictogram presentatiebrochure.

QR code

QR code for this page URL