Patiënt wil grotere rol in verbetering handhygiëne

Gepubliceerd op: 
donderdag, 3 mei 2018
Last updated on 3-5-2019 by Admin Drupal

Patiënten werden in het kader van de 7de nationale handhygiënecampagne bevraagd over hun ervaringen. Uit de resultaten blijkt dat ¾ van de patiënten het op prijs stelt dat zij aangemoedigd worden om over handhygiëne te praten met de zorgverleners. Deze nieuwe inzichten kunnen we gebruiken om toekomstige campagnes bij te sturen.

Dit initiatief kadert in de werelddag handhygiëne van de Wereldgezondheidsorganisatie op 5 mei 2018.

Patiënt kan bijdragen aan betere zorgkwaliteit

Patiënten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de handhygiëne in ziekenhuizen. „Als een patiënt ziet dat zijn zorgverlener zijn handen niet ontsmet voor de consultatie, dan kan hij hem daarop aanspreken. Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat de patiënten bereid zijn om deze taak op zich te nemen.”, zegt Hélène De Pauw, onderzoekster bij Sciensano. Deze nieuwe inzichten kunnen we gebruiken om toekomstige campagnes bij te sturen. De bevraging wordt dan ook best tijdens een volgende campagne herhaald.

Ook de Hoge Gezondheidsraad meldt, in zijn recente herziening van de aanbevelingen voor handhygiëne, dat het belangrijk is dat de betrokkenheid van patiënten toeneemt. Patiënten kunnen ook volgens hen bijdragen tot een betere zorgkwaliteit.

Die mening is ook Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, toebedeeld: “Ben je als patiënt niet zeker dat je zorgverlener zijn handen heeft gewassen voor aanvang van de consultatie? Spreek hem daar dan gerust over aan, want je hebt recht op een goede handhygiëne. De handhygiëne bij zorgverleners in het ziekenhuis is de voorbije jaren sterk verbeterd, onder meer dankzij de verschillende sensibiliseringscampagnes. Maar elk jaar lopen wel nog altijd ruim 100.000 patiënten een infectie op in het ziekenhuis door een gebrek aan handhygiëne. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Vanuit de overheid blijven we daar dan ook inzetten, en ook patiënten kunnen een rol spelen door actief vragen te stellen.

Resultaten

Van de 17 454 deelnemende patiënten:

  • gaat 9/10 (90,6%) er van uit dat zorgverleners hun handen ontsmetten
  • zou ¼ (28,4%) de zorgverlener aanspreken als die zijn handen niet ontsmet
  • zag ¾ (74,4%) dat de zorgverlener zijn handen ontsmette in de afgelopen 24 uur
  • stelt ¾ (75,4%) het op prijs dat hij/zij aangemoedigd wordt om over handhygiëne te praten met de zorgverleners

Meer resultaten in het rapport.

Meer informatie over de enquête

De 7de nationale handhygiënecampagne richtte zich op de betrokkenheid van de patiënt (zie ons vorig persbericht). Patiënten kregen in het kader van de campagne informatie over handhygiëne en ze werden aangespoord om hierover te praten met de zorgverleners. Naast een evaluatie van de inspanningen die gezondheidswerkers elke dag leveren, werden dit jaar ook de patiënten bevraagd over hun ervaringen.

Met een vragenlijst kwamen we te weten hoe 17 454 patiënten, verdeeld over 97 Belgische sites/ziekenhuizen, de campagne hebben ervaren.

Raadpleeg het volledige rapport

De nationale campagne “U bent in goede handen” is een initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en werd met de steun van BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee, FOD Volksgezondheid) uitgevoerd door het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, in samenwerking met Sciensano, de ABIHH (Association Belge des Infirmiers en l’Hygiène Hospitalière), de BICS (Belgian Infection Control Society) en het NVKVV (Nationale Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen). Het project geniet financiële ondersteuning van de FOD voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL