Resultaten 8ste COVID-gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 23 november 2021
Last updated on 23-11-2021 by Hanne Reyners

Tussen 5 en 18 oktober 2021 namen 17.347 mensen deel aan de 8ste COVID-19-gezondheidsenquête. Daarmee peilt Sciensano naar de gevolgen van de coronavirusepidemie. In deze editie keken we onder andere naar vaccinatie, impact van de crisis op verschillende levensdomeinen, sociale gezondheid en mentale gezondheid. Belangrijke kanttekening: de 8ste enquête werd georganiseerd net voor de recente opstoot van de epidemie (de ‘vierde golf’).

Vaccinatie

Op het moment van de bevraging was 1 op 5 volwassenen niet gevaccineerd. Het gaat hier vooral om mensen die zich niet wensen te laten vaccineren (65% van de niet-gevaccineerden) of om mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren (29%). Twijfel over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin wordt het vaakst aangestipt als reden om zich niet te laten vaccineren. Zes op tien Belgen geeft ook aan dat ons land zo snel mogelijk coronavaccins moet doneren aan ontwikkelingslanden

Impact op ons dagelijks leven

De crisis en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen hebben een belangrijke impact op ons dagelijks leven. De enquêtedeelnemers geven minder aan een negatieve impact te ondervinden van de crisis op de verschillende aspecten van hun leven, met uitzondering van het inkomen. Niettemin blijft de crisis inhakken op de mogelijkheden voor reizen of vakantie en op het sociaal leven van de bevolking. Hoewel dit percentage duidelijk gedaald is in vergelijking met vorige enquêtes, geeft nog 45% van de volwassenen aan dat de coronacrisis een duidelijke impact heeft op hun toekomstperspectieven

Sociale en mentale gezondheid

In vergelijking met de vorige enquêtes lieten de deelnemers aan deze 8ste enquête een merkelijke verbetering in hun leven optekenen op het vlak van hun sociale contacten en welzijn. Ze hadden ook minder vaak last van geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie. Hierbij willen we wel wijzen op de betere epidemische situatie en de minder ingrijpende maatregelen die van kracht waren op het moment van de bevraging, in vergelijking met de voorgaande winter en de huidige situatie. Het percentage mensen met geestelijke gezondheidsproblemen is echter nog steeds hoger dan in 2018, vóór de coronacrisis. Zoals in elk van de vorige enquêtes is geconstateerd, zijn jongvolwassenen en vrouwen psychologisch het meest kwetsbaar. Enkele cijfers ter illustratie:

  • 19% van  volwassenen is ontevreden over zijn sociale contacten. Dit is een opmerkelijke verbetering in vergelijking met de resultaten van de vorige enquêtes, maar het percentage ligt nog steeds hoger dan in pré-COVID tijden. 
  • In vergelijking met december 2020 is het percentage personen dat ontevreden is met hun leven aanzienlijk gedaald, van 32% tot 14% in oktober 2021. Jongeren tussen 18 en 29 jaar vinden het vaakst dat hun leven onbevredigend is (19%), maar ook hier is er sprake van een dalende trend.
  • In oktober 2021 kampte 15% van de volwassenen met een depressie en 16% met een angststoornis. Die percentages liggen lager dan in december 2020 (20% depressie en 23% angststoornis), en ze zijn vergelijkbaar met de resultaten van het vorige onderzoek in juni 2021.

Meer details vindt u in het rapport over de 8ste COVID-19-gezondheidsenquête

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL