Sciensano en de belgische universiteiten engageren zich om hun partnerschap te versterken

Gepubliceerd op: 
maandag, 14 juni 2021
Last updated on 9-9-2022 by Cassandre Dugailliez

Op 14 juni 2021 wordt een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Sciensano en alle Belgische universiteiten, vertegenwoordigd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil des recteurs (CRef). Deze partners sinds jaren, engageren zich om nauw samen te werken en hun partnerschap te versterken, teneinde door middel van state-of-the-art onderzoek bij te dragen aan een gezondere samenleving.

Het belang van het delen van informatie en expertise voor gezondheidsonderzoekers is tijdens de COVID-19-crisis opnieuw benadrukt. De Belgische universiteiten, vertegenwoordigd door de CRef en de VLIR, en het federaal instituut voor gezondheid Sciensano verbinden zich ertoe hun partnerschap te versterken. Daartoe ondertekenen zij een strategische samenwerkingsovereenkomst en stemmen zij in met een gestandaardiseerde modelovereenkomst voor gegevensoverdracht. Dit zal de efficiëntie verbeteren en de inclusiviteit van hun respectieve onderzoeksprojecten bevorderen, met specifieke aandacht voor instrumenten, biologisch materiaal en de uitwisseling van gegevens.

De partners zijn het eens over het gemeenschappelijke doel: De kwaliteit van de gezondheid bevorderen door de krachten te bundelen in datagedreven onderzoek op hoog niveau.

In een interactief webinar introduceert Sciensano de 5 onderzoeksgebieden in haar portfolio. Het instituut benadrukt zijn jarenlange expertise op het gebied van epidemiologie en volksgezondheid, infectieziekten in mens en dier, chemische en fysische risico’s en expertise en dienstverlening aan overheden en professionele gezondheidswerkers. Deelnemers en panelleden zullen de mogelijkheden om dit partnerschap te bevorderen bespreken

 

„Sciensano heeft een unieke en globale kijk op het Belgische gezondheidslandschap en zet zich volledig in voor dit partnerschap met de universiteiten. Deze overeenkomst zal ons respectieve onderzoek en missie wederzijds verrijken en de one health-benadering van gezondheidsonderzoek, die door ons instituut wordt bevorderd, verder ontwikkelen”, aldus zegt Christian Léonard, algemeen directeur van Sciensano.

Het bevorderen van de gezondheid van onze bevolking vereist een structureel en vertrouwenwekkend kader met transparante richtlijnen die overheid en academische wereld in staat stellen om de beschikbare gegevens wederzijds te verrijken als basis voor een goede beleidsvorming. Het verheugt mij dat Sciensano en de Belgische universiteiten een langetermijntraject van nauwe samenwerking beginnen”, zegt Luc Sels, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

In de gezondheidswetenschappen is een revolutie aan de gang, aangedreven door ons vermogen om grote hoeveelheden genetische en klinische gegevens te verzamelen. Dit is van cruciaal belang geweest bij het beheersen van de huidige pandemie en het ontwikkelen van de vaccins die ons eruit halen. In de afgelopen 15 maanden zijn de door Sciensano verzamelde en samengestelde gegevens een belangrijke bron van informatie voor iedereen geworden en een schat voor onze wetenschappers. Dat de samenwerking tussen Sciensano en onze universiteiten nu versterkt wordt, is een belangrijke stap voor het versterken van ons biomedisch onderzoek en ons vermogen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt Pierre Wolper, voorzitter van de Conseil des recteurs.

 

Bekijk de voorwaarden van het vernieuwde partnerschap PDF-pictogram 20210614_protocol_sciensano_cref_vlir.pdf

QR code

QR code for this page URL