Speur mee naar exotische muggen in België!

Gepubliceerd op: 
maandag, 30 mei 2022
Last updated on 30-5-2022 by Cassandre Dugailliez

Een tijgermug gespot? Stuur ons je foto’s!

Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen volgen met het MEMO+ project de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België van nabij op. Vanaf nu rekenen we daarvoor ook op de participatie van burgers. Iedereen die denkt een tijgermug te herkennen, kan voortaan een foto van de gespotte mug opladen op www.MuggenSurveillance.be.

Sinds meer dan 10 jaar gaat het ITG actief op zoek naar exotische steekmuggen, waaronder de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Tijdens het MEMO-project (Monitoring Exotic MOsquitoes) screenden de onderzoekers plaatsen waar de kans het grootst is dat exoten ons land binnenkomen. Voortaan zet ook Sciensano zijn schouders onder het project dat een nieuwe fase ingaat onder de naam MEMO+. Met dit project willen de onderzoeksinstellingen een beter zicht krijgen op de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België en de impact op de volksgezondheid. Daarvoor start Sciensano een participatieplatform op waarbij we de medewerking van de burgers vragen. Als je denkt een tijgermug te spotten in België, kan je er een foto van nemen en deze opladen op www.MuggenSurveillance.be. Wetenschappers zullen vervolgens nagaan of het om een tijgermug gaat.

Exotische steekmuggen zijn niet nieuw in België

De muggenjacht van het ITG was succesvol. De onderzoekers spotten de afgelopen jaren de Aziatische tijger- en bosmug en andere exotische steekmuggensoorten bij parkings, banden- en geluksbamboe-importbedrijven en industrieterreinen. Oorspronkelijk komt de tijgermug uit Zuidoost-Azië, maar intussen vestigde zij zich ook al in delen van Europa, Amerika en Afrika. Dat is vooral het gevolg van het wereldwijde goederentransport, de klimaatsverandering en haar goede aanpassingsvermogen.

De monitoring van exotische steekmuggen is van cruciaal belang. Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter controleren en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. We vonden de tijgermug regelmatig in België, maar voorlopig heeft de soort zich hier nog niet gevestigd. Ook als de muggen zich hier vestigen, is het belangrijk om hun populaties nauwgezet op te volgen om zo het risico op overdracht van virussen te kunnen inschatten”, vertelt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG.

Speur mee naar tijgermuggen en draag zo bij aan de volksgezondheid

Sciensano-projectverantwoordelijk Javiera Rebolledo: “De tijgermug kan na het steken van een besmette persoon, virussen van bepaalde infecties zoals dengue, chikungunya en zikakoorts overbrengen naar andere personen. Daarom willen we de aanwezigheid van deze exotische muggensoort in ons land opvolgen. Indien de muggensoort zich hier zou vestigen, brengt elke persoon die besmet terugkeert van een reis een risico op lokale virusoverdracht met zich mee. We rekenen daarom op jouw hulp. Aan de hand van de online meldingen met foto’s, hopen we tijgermuggen zo snel mogelijk op het spoor te komen zodat we maatregelen kunnen nemen om hun vestiging in ons land te voorkomen of zoveel mogelijk uit te stellen. Op die manier willen we proberen te voorkomen dat, indien de virussen ook circuleren in België, de muggen deze overdragen en de Belgische inwoners ziek zouden kunnen maken.”

Hou vanaf nu je ogen open en je camera in de aanslag. Je zoekt best in de buurt van kleine plassen stilstaand water in je tuin in bloempotten, dakgoten en regentonnen en in autobanden, want daar legt de tijgermug haar eitjes. Meer informatie over hoe je de kleine zwart-wit gestreepte mug kan herkennen, vind je op www.MuggenSurveillance.be. Als je denkt dat je een tijgermug ziet, neem een foto en ga naar de website. Hier doorloop je eerst de simpele identificatiestappen om vervolgens een foto van een (mogelijke) tijgermug op te laden. Speur mee naar tijgermuggen en draag zo je steentje bij aan de volksgezondheid!  

Het project is een samenwerking tussen Sciensano, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern (BopCo) voor de moleculaire identificatie van de verzamelde exotische muggen. Het is gefinancierd door de federale en regionale overheden via het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP).

Contact
 

  • Sciensano voor het burgerparticipatieplatform: press@sciensano.be, +32 2 642 54 20
  • Het ITG voor de actieve surveillance: adams@itg.be, +32 477 45 88 38

QR code

QR code for this page URL