Ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties stabiel sinds 2013

Gepubliceerd op: 
dinsdag, 5 februari 2019
Last updated on 13-2-2019 by Daisy Tysmans

De incidentie van ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties blijft sinds 2013 zowel op niveau van het hele ziekenhuis als op niveau van de intensieve zorgen afdeling ongeveer gelijk.

Belangrijkste cijfers

In 2017 was de gemiddelde ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfectie incidentie voor het hele ziekenhuis 8,2 infecties per 10.000 ligdagen en voor de bloedstroominfecties die twee dagen of later na opname op intensieve zorgen optraden 29,8 infecties per 10.000 ligdagen.  

Karakteristieken van ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties

In totaal werd 38 % van de ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties in 2017 geassocieerd met een invasief hulpmiddel: centraal veneuze katheter (23 %), perifere katheter (3 %), urinaire sonde (8 %) en endotracheale tube (3 %). Deze bloedstroominfecties geassocieerd met een invasief hulpmiddel vormen een prioriteit op het vlak van preventie. E. coli en S. aureus waren de meest voorkomende micro-organismen gevonden in ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties. De incidentie van ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties  met E. coli of K. pneumoniae is sinds 2000 verdubbeld. De proportie van bloedstroominfecties veroorzaakt door een methicilline resistente S. aureus daalt sinds 2013, wat uiteraard een gunstige evolutie is.

In 2017 werd voor de helft van de ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties de diagnose 12 dagen of meer na ziekenhuisopname gesteld. De helft van de patiënten was 71 jaar of ouder. Sinds 2013 is de incidentie van ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties  hoger in de universitaire ziekenhuizen of ziekenhuizen met universitaire karakter en op intensieve zorgen afdelingen.

Context van de surveillance

Ziekenhuisgeassocieerde bloedstroominfecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit (ziekte) en mortaliteit. Vele van deze bloedstroominfecties zijn te voorkomen, vooral deze geassocieerd met invasieve hulpmiddelen zoals centraal veneuze katheters of urinaire sondes. Deelname aan de surveillance gedurende minimaal één trimester per jaar is sinds 2014 wettelijk verplicht voor alle acute ziekenhuizen en voor chronische zorginstellingen met meer dan 150 bedden. In 2017 namen 105 van de 109 ziekenhuizen deel aan de bloedstroominfectie surveillance. Zevenenvijftig percent van de ziekenhuizen registreerden gegevens voor het hele jaar.  Dit is een bemoedigend resultaat.

Aanbevelingen

Sciensano vraagt beleidsmakers meer aandacht te besteden aan infectiepreventie en -controle training in de medische opleidingen (geneeskunde- en verpleegkunde-opleidingen) en de formele erkenning van infectie controle als geneeskundig specialisme, met een duidelijke beschrijving van het takenpakket en verantwoordelijkheden voor dit specialisme. 

Als deel van een algemeen beleid om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te verbeteren, beveelt Sciensano de ziekenhuizen aan om hun inspanningen voort te zetten en het creëren van een algemene cultuur voor kwaliteitsvolle zorg. Dit omvat het creëren van een ondersteunende, veilige en niet-beschuldigende ziekenhuisomgeving waarin interne zorgkwaliteit-audits kunnen plaatsvinden, indien nodig in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten.

Raadpleeg het volledige rapport

Contact

Els Duysburgh (NL) & Laure Mortgat (FR)
0477/96.41.82

Gezondheidsonderwerpen: 
contactpersoon: 

QR code

QR code for this page URL