3D-herbs + PF-Fraud - 3-dimensionale chromatografische methoden voor de screening van gereguleerde planten in plantaardige voedingssupplementen

Last updated on 21-9-2023 by Lieke Vervoort
Projectduur:
april 2, 2021
-
april 1, 2025

In het kort

„Natuurlijk is veilig” is een idee dat in de westerse wereld steeds meer ingang vindt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de populariteit van voedingssupplementen op basis van kruiden alsmaar toeneemt, en vervalsing ervan en fraude ermee dus ook. Om dit op te sporen, is veel inventiviteit nodig.
In deze studie voegen we gegevens samen van verschillende opsporingsmethoden om de aanwezigheid van de gespecificeerde planten en de aanwezigheid van niet-aangegeven gereguleerde of toxische/illegale planten te screenen en op te sporen. 
 

Projectbeschrijving

De misvatting dat natuurlijke producten ook veilig zijn, werd al bewezen met gerapporteerde gevallen van toxiciteit van sommige planten in plantaardige voedingssupplementen. Het toenemende gebruik van plantaardige voedingssupplementen leidde ook tot steeds meer vervalsingen, waardoor controle op de markt nodig is, die momenteel zeer beperkt is. De laatste decennia is de hoeveelheid niet-aangegeven voedingssupplementen die door de douane in beslag werd genomen en op het internet verkrijgbaar is, zowel nationaal als internationaal toegenomen. Doorgaans worden de in beslag genomen supplementen gescreend op chemische vervalsmiddelen, terwijl kruidenvervalsing wordt verwaarloosd wegens gebrek aan betrouwbare methoden. Dit is nu echter zorgwekkend geworden vanwege gerapporteerde gevallen van toxiciteit na inname van deze gereguleerde planten. Om dit probleem goed aan te pakken, zijn inventieve methoden vereist. 

De verwerking van planten in poedervorm in tabletten of capsules maakt macro- en microscopisch onderzoek onmogelijk en de vermenging van verschillende plantensoorten zorgt voor gecompliceerde problemen bij de analyse. Daarom gebruiken we in deze context de meest veelbelovende methode, namelijk de combinatie van chromatografische determinatie en chemometrie. Het algemene doel van dit project is het opsporen van gereguleerde of toxische planten in plantaardige voedingssupplementen, op basis van de 3-dimensionale determinatie, wat betekent dat we gegevens samenvoegen van verschillende detectiemethoden (zoals diode-array- en massaspectrometrie). Dit levert enorme datasets op die cruciaal zijn om onderscheid te maken tussen „goede” en „slechte” monsters, maar dit vereist ook geschikte instrumenten om deze gegevens te verwerken. In dit document passen we chemometrische technieken toe voor gegevensanalyse.

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van een screeningmethode en aan de uitvoering van marktstudies die zullen worden doorgegeven aan de autoriteiten. Dit levert een actuele stand van zaken op over plantaardige voedingssupplementen en maakt deze autoriteiten sterker bewust van de toenemende dreiging, maar schept ook bewustwording bij het grote publiek.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL