COSI - Childhood Obesity Surveillance Initiative - België

Last updated on 8-2-2021 by Hanne Reyners
juni 1, 2020
Project with no end date

Financierder

Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Het European Childhood Obesity Surveillance Initiative van de WHO (of COSI) is een uniek systeem dat al 10 jaar lang trends in overgewicht en obesitas bij basisschoolkinderen meet. COSI voert gestandaardiseerde metingen uit van het gewicht en de lengte van meer dan 300.000 kinderen in de hele Europese regio van de WHO, en levert niet alleen nationaal representatieve gegevens voor de deelnemende landen, maar ook een grote regionale dataset voor de analyse van de determinanten van overgewicht en obesitas bij kinderen. Sciensano streeft ernaar om in België een gelijkaardig surveillance-initiatief te ontwikkelen en uit te voeren. Dit initiatief is in samenwerking met regionale partners en zal in de toekomst bijdragen aan het WHO Europe COSI-initiatief. 

Projectsamenvatting

Het European Childhood Obesity Surveillance Initiative van de WHO (of COSI) is een uniek systeem dat al 10 jaar lang trends in overgewicht en obesitas meet bij basisschoolkinderen. 

COSI voert gestandaardiseerde metingen uit van het gewicht en de lengte van meer dan 300.000 kinderen in de hele Europese regio van de WHO, en levert niet alleen nationaal representativee gegevens voor de deelnemende landen, maar ook een grote regionale dataset voor de analyse van de determinanten van overgewicht en obesitas bij kinderen. Sciensano streeft ernaar om in België een gelijkaardig surveillance-initiatief te ontwikkelen en uit te voeren. Dit initiatief is in samenwerking met regionale partners en zal in de toekomst bijdragen aan het WHO Europe COSI-initiatief. 
 

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL