RECAP - Contextspecifieke interventies voor de preventie van voedingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten in Oost-Afrika

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2020
-
maart 31, 2023

In het kort

Uit beschikbaar bewijs blijkt dat fiscale en regelgevende maatregelen om ongezonde voeding te beperken aanzienlijke en kosteneffectieve gezondheidswinsten opleveren in lage- en middeninkomenslanden (LMIC). Er zijn echter significante uitdagingen verbonden aan de goedkeuring en uitvoering van dergelijke beleidsmaatregelen. We streven ernaar om concrete contextrelevante prioritaire acties te identificeren die gezonde voedselconsumptiepatronen en -praktijken stimuleren en trajecten voor de omzetting van kennis bevorderen. Zo hopen we voedingsgerelateerde NOA’s (NR-NCDs) in drie Oost-Afrikaanse landen te voorkomen. Het project identificeert een specifiek afgestemd beleid en praktijkinterventies om gezonde voedingsomgevingen te stimuleren en bewijs te leveren om de goedkeuring van deze interventies te staven. Dit versterkt de preventie van NR-NCD in Oeganda, Tanzania en Kenia.

Projectbeschrijving

Het voorkomen van overgewicht en obesitas is verdrievoudigd bij volwassenen en verdubbeld bij kinderen en adolescenten in lage- en middeninkomenslanden (LMIC). Dit verhoogt het risico op niet-overdraagbare ziekten (NOA) en wordt vooral uitgelokt door ongezonde eetgewoonten als gevolg van de verandering van voeding en de promotie van ongezond voedsel, vooral bij kinderen. Uit beschikbaar bewijs blijkt dat fiscale en regelgevende maatregelen om ongezonde voeding te beperken, aanzienlijke en kosteneffectieve gezondheidswinsten opleveren in lage- en middeninkomenslanden (LMIC). Er zijn echter significante uitdagingen verbonden aan de goedkeuring en uitvoering van dergelijke beleidsmaatregelen. We streven ernaar om concrete contextrelevante prioritaire acties te identificeren die gezonde voedselconsumptiepatronen en -praktijken stimuleren en trajecten voor de omzetting van kennis bevorderen, met als doel voedingsgerelateerde NOA’s (NR-NCD’s) in drie Oost-Afrikaanse landen te voorkomen. 

Dit driejarige project wordt uitgevoerd via vier onderling verbonden werkpakketten (WP’s): 

  • lacunes evalueren in openbare voedingsbeleidsmaatregelen en overheidsacties, en hindernissen en facilitatoren identificeren voor hun implementatie (WP1); 
  • de frequentie en aard beoordelen van ongezonde voedsel- en drankmarketing voor kinderen, de kracht van reclame op televisie, in winkels, sportevenementen op school en in en rond scholen (WP2); 
  • de kosten schatten voor het uitblijven van geselecteerde beleidsmaatregelen (WP3); 
  • en de wettelijke en administratieve haalbaarheid beoordelen van de goedkeuring en implementatie van contextspecifieke interventies (WP4), met behulp van aangepaste internationale methoden voor gegevensverzameling. 

Dit samenwerkingsproject maakt gebruik van de expertise van zeven instituten en bouwt de capaciteit op van interne onderzoekers om de gegevensverzameling en economische analysemethoden aan hun context aan te passen. Het project identificeerteen specifiek beleid op maat en praktijkinterventies om gezonde voedingsomgevingen te stimuleren en bewijs te leveren dat de goedkeuring van deze interventies ondersteunt, wat tot een sterkere preventie van NR-NCD leidt in Oeganda, Tanzania en Kenia. Dergelijke interventies hebben een impact op de hele gemeenschap. De academische gemeenschap heeft baat bij robuuste methoden om verdere studies te informeren. Beleidsmakers kunnen bewijsmateriaal mogelijk gebruiken om interventies te ontwikkelen, te implementeren en te monitoren. 


Specifieke doelen

  1. lacunes identificeren in bestaand bewijsmateriaal voor de ontwikkeling en implementatie van openbare beleidsmaatregelen en overheidsacties inzake internationaal aanbevolen interventies om gezonde voedingsgewoonten in Tanzania en Oeganda te stimuleren met behulp van aangepaste methoden die in Kenia worden gebruikt;
  2. hindernissen en facilitatoren identificeren voor de ontwikkeling en implementatie van beleidsmaatregelen in verband met voedingsomgevingen en instrumenten ontwikkelen voor de monitoring en evaluatie van lokale voedingsomgevingen in de drie Oost-Afrikaanse landen;
  3. de frequentie en aard beoordelen van ongezonde voedsel- en drankreclame voor kinderen, de kracht beoordelen van promoties (overtuigingskracht van technieken die worden gebruikt in promotionele communicatie) op televisie, in winkels, tijdens sportevenementen en in de buurt van scholen in Kenia;
  4. de kosten schatten voor het uitblijven van geselecteerde beleidsmaatregelen, evenals de economische last van bepaalde NR-NCD’s in de huishoudkundige systemen van elk land;
  5. evaluaties van beleidsmaatregelen en juridische en administratieve haalbaarheidsbeoordelingen gebruiken om contextspecifieke interventies op te zetten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL