NCDs-WAfrica - De capaciteit van regeringen en onderzoekers verhogen in de evaluatie van overheidsmaatregelen inzake gezonde voedingsomgevingen in Franstalig West-Afrika om de drievoudige last van ondervoeding te voorkomen

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2020
-
september 30, 2023

In het kort

Meer dan een derde van de lage- en middeninkomenslanden kampt met meerdere vormen van ondervoeding. West-Afrika wordt, net als de meeste lage- en middeninkomenslanden, met de ‘drievoudige last’ van ondervoeding geconfronteerd. Ondervoeding en tekorten aan micronutriënten komen immers nog steeds voor, vooral onder jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Naast deze specifieke tekorten, die een probleem voor de volksgezondheid blijven, verschijnen er voedingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten (NOA) als gevolg van toenemende verstedelijking, veranderingen in levensstijl, sedentaire levensstijl en ongezonde eetgewoonten. Vandaag lijdt een derde van de stedelijke bevolking in West-Afrika aan overgewicht. NOA’s, waaronder hypertensie, hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende kankers, zijn in opmars in de regio. Ondanks de algemene internationale erkenning van de drievoudige last van ondervoeding als een enorm probleem voor de volksgezondheid, blijft het trage en ontoereikende optreden van regeringen om de grondig veranderende voedingsomgevingen te verbeteren, het naast elkaar bestaan ​​van al deze vormen van ondervoeding en gerelateerde NOA’s cultiveren. De uitdaging voor de West-Afrikaanse regio is daarom het genereren van wetenschappelijk bewijs om meer inzicht te krijgen in het voedingsbeleid en de voedingssystemen en hun impact op gezonde voedingsomgevingen.

Projectbeschrijving

Dit project is gericht op actieonderzoek naar gezonde overheidsmaatregelen voor gezonde omgevingen via een West-Afrikaans onderzoeksnetwerk voor voedingsbeleid en -systemen.. Met behulp van de Food-EPI Tool die INFORMAS heeft ontwikkeld, zal dit project de inspanningen en acties evalueren die de regeringen van vijf Franstalige West-Afrikaanse landen op het vlak van openbare voeding verrichten. Dit gebeurt om ondervoeding in al haar vormen te voorkomen via overheidsmaatregelen en ondersteunende infrastructuur. Het project zal ook bewijs verzamelen over de blootstelling van kinderen en de Senegalese bevolking aan reclame voor ongezonde producten, zodat het wettelijke kader om de blootstelling te beperken, verstevigd en gevormd kan worden. De multidisciplinaire en multisectorale aard van dit project en de doelstelling van het creëren van gezonde voedingsomgevingen en capaciteitsopbouw van onderzoekers, zullen op een participatieve en inclusieve manier een agenda opleveren voor prioritaire acties in West-Afrika die als instrument zullen dienen voor politieke besluitvorming en de ontwikkeling van strategische plannen op het gebied van voeding en gezondheid.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Dr Adama Diouf

QR code

QR code for this page URL