NITROPOL-BE - De gevolgen van stikstofafzetting in een natuurlijk milieu op pollenallergie en luchtweginfecties in België

Last updated on 17-3-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
januari 15, 2021
-
april 15, 2025

In het kort

Pollen zijn een groot gezondheidsprobleem omdat ze allergieën kunnen veroorzaken. Veranderingen in onze omgeving en levensstijl zorgen voor een stijgende prevalentie van allergieën voor deze aeroallergenen. Sciensano onderzoekt de rol van stikstofafzetting in ons milieu en veranderingen in:

  • de samenstelling en de productiviteit van de plantengemeenschap in de emissie van door de lucht verspreide pollen
  • de potentie van pollen in natuurlijke milieus
  • allergische aandoeningen in België.

Onderzoek naar de gevolgen van pollenallergie op de levenskwaliteit in België

Projectbeschrijving

Allergische aandoeningen gaan gepaard met een aanzienlijke ziektelast vanwege hun hoge prevalentie en vaak levenslange gevolgen voor de morbiditeit. Daarom vormen ze een belangrijk probleem voor volksgezondheid. Als gevolg van de verschillende interacties tussen veranderingen in het milieu, waaronder luchtvervuiling en klimaatopwarming, en levensstijl, stijgt de prevalentie van allergieën voor aeroallergenen. Een van de mogelijke maar nog onvoldoende onderzochte, aanvullende oorzaken van de stijgende prevalentie van aeroallergenen en allergieën is stikstofafzetting. De overmatige stikstofverrijking in het milieu door verbranding van fossiele brandstoffen en intensieve landbouw verandert: 

  • de verspreiding en abundantie van planten en pollen
  • de timing
  • duur 
  • intensiteit van pollenseizoenen en mogelijk ook de allergene eigenschappen van stuifmeelkorrels. 

Er wordt aangenomen dat de combinatie van deze veranderingen meerdere gevolgen zal hebben voor de prevalentie en ernst van allergische aandoeningen. 

Het hoofddoel van NITROPOL-BE is te begrijpen welke invloed de stikstofafzetting op de allergielast door pollen in België heeft, gecorrigeerd voor mogelijke verstoring door luchtvervuiling en klimaat. 

We onderzoeken eerst de effecten van stikstofverrijking en geïnduceerde verschuivingen van plantengemeenschappen op de abundantie, soortensamenstelling en potentie van pollen aan de hand van een monitoringsysteem in natuurlijke milieus met een stikstofgradiënt voor het hele land. 

Vervolgens willen we de hypothese testen dat stikstofverrijking een verhoogde potentie van pollen induceert, door de kwantificering van pollenallergenen en de klinische testing van de potentie van pollen van allergeen gras en 3 soorten die in een natuurlijk milieu werden verzameld, en van planten die experimentele stikstofverrijking ondergingen. 

Tot slot willen we de last onderzoeken van allergische aandoeningen die toe te schrijven zijn aan stikstofafzetting en de kosten en baten voor gezondheidszorg beoordelen in een reeks scenario’s van stikstofafzettingen en beleidsinterventies met behulp van een DALY-benadering (verloren gezonde levensjaren). 

NITROPOL-BE doet een beroep op een nieuw en multidisciplinair team van wetenschappers, biodiversiteitsbeschermers, beleidsmakers en burgers (allergiepatiënten) in België. Het doel is een wetenschappelijke basis en bewijsmateriaal te leveren ter ondersteuning van een regionaal milieubeleid voor de daling van stikstofafzetting, evenals een nationaal gezondheidsbeleid.

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Olivier Honnay
Catherine Linard
Niko Speybroeck
Rik Schrijvers

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL