TOX-detect - De ontwikkeling en harmonisatie van innovatieve methoden voor de uitgebreide analyse van door voedsel overgedragen toxigene bacteriën

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
januari 1, 2018
juni 30, 2021

Financierder

Partners

Michel Hébraud
J.A. Hennekinne
Yacine Nia
Stephen Marino
Taran Skjerdal
Julia Chamot-Rooke

In het kort

Bacteriële toxines geproduceerd door Staphylococcus spp., Bacillus spp. en Clostridium spp. zijn verantwoordelijk voor een groot aantal utibraken van voedselvergiftiging in de Europese Unie. Ze zijn elk goed voor bijna 10.000 gevallen, maar hun werkelijke incidentie wordt ruimschoots onderschat. Met nieuw ontwikkelde methodologieën voor de detectie van bacteriële toxines kunnen uitbraken van voedselvergiftigingen veel preciezer worden opgespoord, beschreven en opgelost. 

Projectsamenvatting

In de hele EU komen steeds meer door voedsel overgedragen toxigene bacteriën voor, die als opkomende bedreigingen moeten worden beschouwd. Adequate methoden voor hun detectie, zoals een grondige kennis van de kenmerken en factoren die bijdragen tot de pathogeniteit van toxigene bacteriën, zijn er echter weinig. 

Om de gezondheid van de consument beter te beschermen, worden in dit project nieuwe methoden ontwikkeld voor de detectie van bacteriële toxines en de karakterisering van door voedsel overgedragen toxigene bacteriën, bijv. Staphylococcus aureus, Bacillus cereus en Clostridium perfringens

NIEUWENON-NGS”-BENADERINGEN


In totaal werd een panel van drie niet op NGS gebaseerde methoden ontwikkeld: 

  • MALDI-ToF 

  • LC-MS/MS 
  • ELISA 

Sciensano droeg als partner bij aan de ontwikkeling van proteomics-benaderingen op basis van vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectometrie (LC-MS/MS) voor de analyse van de toxines (Staphyloccocus enterotoxins analysis). Dit zijn de nieuwe “non-NGS”-benaderingen voor een betere detectie en kwantificering van bacteriële toxines of factoren die betrokken zijn bij de virulentie van toxigene bacteriën. Deze benadering dekt het hele analyseproces vanaf de voorbereiding van de stalen tot de analyseresultaten, en maakt het mogelijk om tot nu toe ondetecteerbare toxines op te sporen (opkomende bedreigingen). Bovendien is het een zinvolle keuze vanwege de specificiteit en kwantificeringsmogelijkheden.

Met de resultaten van het TOX-detect-project kunnen stammen die virulente toxines produceren beter worden herkend. De ontwikkelde methoden kunnen door referentielabo’s (NRL’s en EURL) worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en het onderzoek naar uitbraken van door voedsel overgedragen toxines, vooral van de niet-klassieke toxines. In het OHEJP CARE-project werden de geselecteerde referentiestammen voor Staphylococcus en Bacillus opgenomen.
 

QR code

QR code for this page URL