EGI-ACE - Geavanceerde computing voor European Open Science Cloud (EOSC)

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2021
-
juni 30, 2023

In het kort

EGI-ACE is een project (30 maanden) dat wordt gecoördineerd door de EGI Foundation (European Grid Initiative). EGI-ACE wil onderzoekers uit alle disciplines in staat stellen om samen te werken aan gegevens- en rekenintensief onderzoek door middel van gratis diensten. Het consortium van het project bouwt voort op de expertise en de troeven van de leden van de EGI-federatie, belangrijke onderzoeksgemeenschappen, gegevensleveranciers en samenwerkingsinitiatieven.

EGI-ACE werkt nauw samen met European Open Science Cloud (EOSC) om opslagfaciliteiten, technische diensten, analytische hulpmiddelen en ondersteuning te bieden. Tegelijkertijd zal het door Sciensano gecoördineerde PHIRI-project (Population Health Information Research Infrastructure) een van de early adopters zijn die de essentiële technische diensten van EGI-ACE voor het veilig opslaan en delen van gegevens (bv. volksgezondheidsgegevens, gezondheidszorggegevens) zullen testen.

Projectbeschrijving

Het hoofddoel van EGI-ACE is het computingplatform van de European Open Science Cloud (EOSC) implementeren en bijdragen aan de EOSC Data Commons door geïntegreerde gegevensverwerkingsplatformen, gegevensruimten en tools te leveren als een geïntegreerde oplossing die afgestemd is op grote Europese cloudfederatieprojecten. De doelstellingen van het project zijn:

  1. Het EOSC-computingplatform opzetten en het aanbod uitbreiden;
  2. Bijdragen aan de uitvoering van de EU-datastrategie en de EOSC Data Commons ter ondersteuning van de Green Deal, de gezondheid, fundamenteel onderzoek en menswetenschappen;
  3. Het EOSC-computingplatform integreren in het EOSC-portaal en de EOSC Core;
  4. Bijdragen aan de realisatie van een wereldwijde open wetenschapscloud;
  5. Uitbreiden van de vraag naar EOSC in alle sectoren en disciplines.

Voortbouwend op de integratie van gedistribueerde computing in het EOSC-hubproject, levert EGI-ACE het EOSC-computingplatform en draagt het bij aan de EOSC Data Commons door middel van een federatie van cloudcomputing- en opslagfaciliteiten, PaaS-diensten en gegevensruimten met analytische hulpmiddelen en gefedereerde toegangsdiensten.

Het EOSC-computingplatform bouwt voort op de EGI Federation, de grootste infrastructuur inzake gedistribueerde computing voor onderzoek. Daardoor bundelt het platform de capaciteit van enkele van de grootste onderzoeksdatacenters van Europa. De diensten van het platform komen tegemoet aan de behoeften van grote onderzoeksinfrastructuren en -gemeenschappen die eerder betrokken waren bij het EOSC-hubproject, zoals PHIRI. De gegevensruimten en analytische hulpmiddelen worden geleverd in samenwerking met tientallen onderzoeksinfrastructuren en -projecten ter ondersteuning van gebruik voor gezondheidheidsonderzoek, de Green Deal en fundamentele wetenschappen. PHIRI en 6 andere projecten zullen de early adopters zijn van de EGI ACE-diensten die in de loop van het project worden ontwikkeld. 

In de loop van het project zal het platform verder evolueren door middel van een datacentrische aanpak, waarbij gegevens, tools en computing- en opslagfaciliteiten een volledig geïntegreerde omgeving vormen die grensoverschrijdend toegankelijk is dankzij virtuele toegang.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Enrique Bernal-Delgado
Juan Gonzalez

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL