Food-EPI - Healthy Food Environment Policy Index

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2018
-
Project with no end date

In het kort

Effectieve overheidsmaatregelen zijn cruciaal om de gezondheid van voedingsomgevingen te verhogen en om obesitas, niet-overdraagbare ziekten (NOA’s) en de daarmee samenhangende ongelijkheden tegen te gaan. Voedingsomgevingen worden gedefinieerd als collectieve fysieke, economische, beleidsmatige en socioculturele omgevingen, gelegenheden en omstandigheden die de keuzes en voedingsstatus van voedsel en drank van mensen beïnvloeden.

Ongezonde voedingsomgevingen leiden tot ongezonde eetgewoonten en een overmatige energie-inname, wat gevolgen heeft voor de morbiditeit en de mortaliteit. Het is van cruciaal belang dat overheden preventieve beleidsmaatregelen nemen en acties ondernemen die passen bij de omvang van de last die ongezonde voeding creëert. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om de uitvoering van de beleidsmaatregelen en acties op te volgen, wat een belangrijk onderdeel is om de vooruitgang naar een betere voedingsgezondheid te garanderen. De Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) is in 2013 ontwikkeld door het International Network for Food and Obesity/NCDs Research, Monitoring and Action Support (INFORMAS) om de mate van uitvoering van beleidsmaatregelen voor gezonde voedingsomgevingen door overheden te meten in vergelijking met internationale beste praktijken. De Food-EPI-index bestaat uit twee componenten (beleidsmaatregelen en infrastructuurondersteuning), 13 domeinen en 47 indicatoren voor goede praktijken. Een nationaal panel van experten heeft tot doel de mate van uitvoering van beleidsmaatregelen rond voedingsomgevingen door de overheid te beoordelen aan de hand van internationale beste praktijken. Op basis van de vastgestelde lacunes in de implementatie stelt het panel vervolgens belangrijke acties voor die de overheid prioritair dient uit te voeren. 

Projectbeschrijving

Het Food-EPI-instrument en -proces werd in 2014, en daarna in 2017 en 2020, voor het eerst getest en ingevoerd in Nieuw-Zeeland. Sinds 2014 hebben 15 landen Food-EPI geïmplementeerd en bevinden meer dan 10 andere landen zich in de voorbereidende fase. Verscheidene landen hebben ook vernieuwingen ingevoerd in het oorspronkelijke protocol, het proces en de methodologie. Een eerste meerlandenstudie met resultaten uit 11 landen werd voltooid en gepubliceerd in Obesity Reviews

As part of the Joint Programming Initiative the Policy Evaluation Network and the STOP Horizon2020 project, the Food-EPI is currently being implemented at the EU level and in 10 EU countries

Als onderdeel van het meals4NCDs-project en verschillende andere projecten in Afrika, wordt de Food-EPI in ongeveer 10 Afrikaanse landen geïmplementeerd.

Het project is een deel van INFORMAS (International Network for Food and Obesity/NCDs Research, Monitoring and Action Support), een wereldwijd netwerk van organisaties van algemeen belang en onderzoekers die acties in de openbare en private sector willen volgen en benchmarken om gezonde voedingsomgevingen te creëren, en obesitas en niet-overdraagbare ziekten (NOA) te verminderen.. INFORMAS wordt gecoördineerd door de Universiteit van Auckland.

Het is de bedoeling om dit proces regelmatig te herhalen zodat de vooruitgang in de tijd kan worden gevolgd. De bevindingen zullen algemeen worden gecommuniceerd in het kader van de inspanningen om het bewustzijn en de verantwoordingsplicht te vergroten.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL