EMR - Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn

Last updated on 4-6-2021 by Hanne Reyners
augustus 1, 2020
december 31, 2021

Financierder

European Regional Development Fund

Partners

In het kort

Dit project is ontwikkeld om gegevens te verzamelen over het voorkomen van COVID-19 bij de bevolking in de drie landen van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Momenteel is de kennis over de verspreiding van COVID-19 in de bevolking in relatie tot het al dan niet naleven van de infectiepreventiemaatregelen beperkt. Dit is echter wel de basis om de ziekte te kunnen monitoren en indien noodzakelijk maatregelen op te leggen of juist op te heffen.

Projectsamenvatting

Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn onderzoekt de prevalentie van antistoffen tegen SARS-CoV-2 en de effecten van de genomen maatregelen in de bestrijding van het coronavirus in de drie landen van onze Euregio, namelijk Duitsland, Nederland en België. Het doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre de algemene bevolking antilichamen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld en daardoor met het virus in contact is gekomen. Daarnaast willen we nagaan hoe dit aandeel verandert in het jaar 2021, of het aandeel mensen met antilichamen verschilt per regio, en of er een verband is met de gezondheidstoestand, de levensstijl en de naleving van overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Sciensano, GGD Zuid Limburg, euPrevent en MUMC+ onderzoeken de effecten van de nationale preventiemaatregelen op het voorkomen van COVID-19 in de bevolking van de Euregio Maas-Rijn. Zij doen dit samen met de gezondheidsdiensten uit Düren, Aken en Heinsberg en het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van België. 

Voor het onderzoek worden burgers uit de EMR via een steekproef geselecteerd. Twee keer vragen we deze mensen om  thuis door middel van een vingerprik bloed af te nemen en een vragenlijst in te vullen. Het bloed onderzoeken we op aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2 (COVID-19). Daarnaast organiseert elke deelnemende regio kleine burgertoppen waarbij inwoners hun ervaringen met betrekking tot de preventiemaatregelen delen. In december 2021 vindt een congres plaats waarbij de resultaten van dit project gedeeld worden. 

Lees meer

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL