BE-HEROES - Impact van de COVID-19-crisis op de mentale gezondheid van gezondheidswerkers in België

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
juni 1, 2020
-
Project with no end date

In het kort

De COVID-19-pandemie zette het gezondheidszorgsysteem en het zorgpersoneel in de meerderheid van de landen onder hoge druk en België vormde hierop geen uitzondering. De ongeëvenaarde bedreiging die het nieuwe coronavirus inhoudt, heeft de ziekenhuizen ertoe aangezet om hun diensten te reorganiseren, de capaciteit van de spoeddiensten en intensive care units te verhogen, te zorgen voor aangepaste uitrusting voor zowel patiënten als personeel en het personeelsbestand van de gezondheidszorg zo veel mogelijk te versterken maar dergelijke crisissen brengen ontegensprekelijk de zwakte van een systeem aan het licht. In ons gezondheidszorgsysteem is het ziekenhuispersoneel misschien getuige of zelfs het slachtoffer geweest van de structurele gebreken en hun gevolgen. Het feit dat zij rechtstreeks in contact zijn gekomen met COVID-patiënten en te maken hebben gekregen met een ongewoon verlies van mensenlevens terwijl het beschermingsmateriaal om het hoofd te bieden aan de epidemie nog niet voorhanden was, heeft onder eerstelijnszorgverleners waarschijnlijk de vrees voor besmetting en overdracht van het virus alsook gevoelens van wanhoop en onveiligheid doen stijgen. Deze zenuwslopende situatie kan een langdurige negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van deze personen. 

Projectbeschrijving

Het internationale project COVID-19 HEROES heeft als doel de impact van de COVID-19-pandemie op de sociale aspecten en de mentale gezondheid van het eerstelijnsziekenhuispersoneel te beschrijven en te evalueren. Die bevolkingsgroep loopt een hoog risico ten gevolge van haar blootstelling aan besmette patiënten en haar extreme arbeidsomstandigheden tijdens de pandemie. In het project wordt deze cohorte 12 maanden opgevolgd (vertrekpunt en opvolging na 3, 6 en 12 maanden). 
In België zal het project aansluiting vinden bij de lopende prospectieve cohortstudie over de prevalentie, de seroprevalentie en de seroconversie van SARS-CoV-2 bij 850 eerstelijnszorgverleners in 17 toevallig geselecteerde ziekenhuizen van het land (50 zorgverleners per ziekenhuis). De deelnemers zullen worden verzocht een online vragenlijst in te vullen (dit duurt ongeveer een kwartier), met vragen voor de evaluatie van bepaalde psychiatrische stoornissen (PHQ-9, GHQ-12, PTSD) en andere gedragsgebonden en sociale factoren evenals vragen over het sociaal-demografisch statuut, de aard van het uitgevoerde werk, de tests en resultaten voor COVID-19 enz. Het voordeel van de koppeling van de twee studies is het feit dat de verschillen wat betreft de impact op de mentale gezondheid van de eerstelijnszorgverleners besmet met COVID-19 en zij die van de ziekte gespaard zijn gebleven op voorhand kunnen worden geëvalueerd. 
 

Nut van het project : 

  • De impact evalueren van de COVID-19-pandemie op sociale factoren en op de mentale gezondheid van eerstelijnszorgverleners in Belgische ziekenhuizen en de schattingen vergelijken op nationaal niveau (met de gegevens verzameld binnen de algemene bevolking: COVID-19-gezondheidsenquêtes van Sciensano) en internationaal niveau (studie COVID-19 HEROES).
  • De beleidsmakers informeren over de eventuele impact van de COVID-19-crisis op de mentale gezondheid.
  • Het welzijn van de gezondheidswerkers alsook aanbevelingen voor interventies formuleren, bv. de organisatie van psychosociale hulp voor het ziekenhuispersoneel als volwaardig onderdeel van het crisismanagement in de sector van de gezondheidszorg. 

Resultaten

 

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL