IS_MIRRI21 - Implementatie en duurzaamheid van een infrastructuur voor onderzoek naar microbiële hulpbronnen in de 21e eeuw

Last updated on 3-2-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
februari 1, 2020
-
juli 31, 2023

In het kort

MIRRI (MIcrobial Resource Research Infrastructure) is een Europese onderzoeksinfrastructuur waarin cultuurcollecties uit heel Europa zijn samengebracht, waaronder de BCCM/IHEM-collectie van Sciensano. Het IS_MIRRI21-project heeft als doel om de MIRRI-entiteit te implementeren als een succesvolle en productieve infrastructuur. Het stelt de gebruikersgemeenschap centraal bij alle beslissingen, instrumenten en online platforms. Het is bedoeld om de toegang te vergemakkelijken tot de talrijke wetenschappelijke ruwe materialen, gegevensbronnen en diensten van de projectdeelnemers.

Projectbeschrijving

Door de duurzaamheid van MIRRI op lange termijn te garanderen, ondersteunt het IS_MIRRI21-project  het onderzoek en deontwikkeling van de exploitatie en preservatie van microbieel leven. Het is een samenwerking tussen 14 partnerinstellingen uit 10 Europese landen. De doelstellingen van het project zijn:

  • De implementatie van het organisatiekader van MIRRI en het opstellen van de operationele en kwaliteitsprocedures en -normen
  • Het opstellen van diensten (workflows) van MIRRI op basis van de expertise en genetische hulpbronnen van de partners en deze testen via transnationale toegang (TNA) tot verschillende gebruikersgroepen
  • Het opzetten van een CWE (Collaborative Work Environmental) als centraal toegangspunt om MIRRI, de diensten, middelen, expertise en kennisoverdracht te promoten, en om data mining van alle microbiële hulpbronnen en hun gegevens mogelijk te maken
  • Het vergroten van de kennisoverdracht naar gebruikers via expertclusters (o.a. informatie omtrent wettelijke kaders, ondersteuning voor opleidings- en onderwijsprogramma’s, IT ondersteuning, enz.)
  • De uitbreiding van lidstaten die deelnemen aan MIRRI, onder andere via desamenwerking met derde landen, internationale organisaties en andere gebruikersgemeenschappen (academische wereld, bio-industrie en andere belanghebbenden)
  • De ontwikkeling van modellen en plannen ter ondersteuning van de financiële duurzaamheid van MIRRI
  • Het maximaliseren van de zichtbaarheid van MIRRI bij potentiële gebruikers, depositors en nationale overheden in heel Europa en daarbuiten. 

 

Resultaten

In juni 2022 ontving MIRRI van de Europese Commissie de juridische status van European Research Infrastructure Consortium (ERIC) en werd daarmee het 24e gevestigde ERIC.

Projectonderzoekers van Sciensano

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL