Cultuurcollectie

Een stammencollectie is een verzameling van micro-organismen die levend en volgens specifieke wetenschappelijke procedures worden bewaard. 

Onderzoekers kunnen de stammen die ze tijdens hun werk hebben geïsoleerd of bij projecten hebben gebruikt, in een stammencollectie bewaren. Ze krijgen dan een wereldwijd uniek nummer waarmee ze in een database worden opgenomen. 
Het belangrijkste doel is om dit materiaal ter beschikking van de wetenschappelijke gemeenschap en de industrie te stellen, met het oog op onderzoek, onderwijs of ontwikkeling. De collecties maken ook de traceerbaarheid van stammen en dus het verloop van verder onderzoek mogelijk. 

Sciensano herbergt de BCCM/IHEM-collectie van schimmels en gisten van medisch en veterinair belang.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic