E-CIGAER - Karakterisatie van e-sigaret emissies

Last updated on 20-10-2023 by Sophia Barhdadi
Projectduur:
november 16, 2022
-
november 15, 2024

In het kort

E-sigaretten zijn een veelgebruikt alternatief voor tabaksigaretten. Ze zijn populair door de vele smaakjes waarin ze beschikbaar zijn en het idee dat ze niet schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. Hoe (on)veilig de toestellen daadwerkelijk zijn, is nog niet geweten, omdat ze relatief nieuw zijn en de markt ervan voortdurend verandert. Daarnaast is er nog altijd onzekerheid over de langetermijneffecten op de gezondheid. Sciensano ontwikkelt analytische methoden om de aerosol gegenereerd door e-sigaretten te onderzoeken, inclusief de identificatie van potentieel schadelijke stoffen en de controle van gerapporteerde nicotinedosissen.

Projectbeschrijving

E-sigaretten zijn populair geworden als een alternatief voor conventionele sigaretten, voornamelijk vanwege de beschikbaarheid van verschillende smaakvarianten en het idee dat ze veiliger zijn. Aangezien het aantal gebruikers van deze producten blijft stijgen, is er nood aan duidelijkheid over de veiligheid van (langdurig) gebruik. De inschatting van de toxiciteit is een uitdagende opdracht vanwege de constant evoluerende aard van de e-sigarettenmarkt. Een e-sigaret verwarmt namelijk een mengsel van verscheidene organische verbindingen tot enkele honderden graden Celsius aan de hand van een metalen weerstand, wat kan leiden tot de vorming van ongekende producten die de gebruiker dan inhaleert. Er bestaat inderdaad literatuur over de vorming van potentieel schadelijke nevenproducten gedetecteerd in de dampen. Maar het blijft een moeilijke opdracht om alle mogelijke stoffen in e-sigaretdampen te identificeren, wetende dat er meer dan 8000 smaakstoffen op de continu evoluerende markt bestaan, gecombineerd met het brede aanbod aan e-sigarettoestellen.

Sciensano draagt bij tot het vergaren van kennis over de samenstelling van e-sigaret aerosol. Ten eerste leggen we de focus op het ontwikkelen van kwantitatieve nicotinebepalingen in de dampen, om zo de productclaims van de fabrikanten te controleren. In het tweede deel onderzoeken we metaalpartikels afkomstig van de e-sigaret, die uiteindelijk in de dampen terecht komen en worden geïnhaleerd. Er is reeds wat literatuur te vinden over de aanwezigheid van metalen zoals Cd, As, Fe, Cu, Al, Ni en Cr in de dampen. Helaas is er veel onduidelijkheid over de werkelijke metaalconcentraties, vermoedelijk omdat een hele waaier van factoren de metaalconcentraties in de dampen kunnen beïnvloeden zoals de analysemethode,  damptemperatuur, e-vloeistof eigenschappen zoals de pH, dampgedrag en het soort verwarmingselement. Binnen Sciensano ontwikkelen en valideren we een methode voor de kwantificatie van verschillende metalen in e-sigaretten, rekening houdend met gekende factoren die een invloed hebben op de uiteindelijke metaalconcentratie.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL