counterfeit antibiotics - Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
oktober 1, 2016
-
oktober 1, 2020

In het kort

Antibiotica zijn de meest nagemaakte geneesmiddelen wereldwijd. Ze nemen meer dan 25% van alle namaakgeneesmiddelen voor hun rekening. Het gebruik van namaakantibiotica in Europa neemt toe en kan resulteren in een hoger niveau van bacteriële resistentie en zelfs de opkomst van superbacteriën. Omdat het onderzoek naar namaakgeneesmiddelen in Europa is vooral gericht op lifestyle-geneesmiddelen zoals afslankmiddelen, zijn er momenteel geen adequate analysemethoden voor namaakantibiotica op de Europese markt. 

Projectbeschrijving

Dit doctoraatsproject is een samenwerking tussen Sciensano en KU Leuven en heeft tot doel analysemethoden te ontwikkelen om namaakantibiotica te detecteren en te karakteriseren vanuit chemisch en farmacotechnisch oogpunt en om deze kwaliteitsparameters te koppelen aan de risico’s voor de volksgezondheid. 

In eerste instantie wordt een snelle screeningsmethode voor namaakantibiotica ontwikkeld om te controleren of de stalen het aangegeven actieve farmaceutische ingrediënt (API) bevatten. Vervolgens wordt een kwantificeringsmethode ontwikkeld om de doseringen van de gevonden API’s te controleren. Omdat namaakantibiotica vaak worden geproduceerd in clandestiene laboratoria waar geen adequate kwaliteitsprocedures kunnen worden verwacht, is het tweede deel van het project gericht op de detectie van onzuiverheden. Op het einde van het project zal een marktstudie worden uitgevoerd van illegale stalen die op de Europese markt zijn aangetroffen. Verdachte stalen zullen worden gescreend en de aanwezigheid van verwante stoffen en onzuiverheden zal worden bepaald aan de hand van analyses en tests.

Daarnaast zullen screeningsmethoden voor detectie ter plaatse worden bestudeerd met het oog op een kortere analysetijd en eenvoudige verwerking. 
Dit project houdt rekening met toegepast onderzoek. Zodra het marktonderzoek is voltooid, zullen we een duidelijk beeld hebben van de werkzame stoffen en de dosering ervan in namaakantibiotica, de farmacotechnische kwaliteit van de verdachte antibiotica en het verschil in kwaliteit tussen namaak en echte antibiotica. Het risico voor de volksgezondheid, meer bepaald het risico voor bacteriële resistentie en de opkomst van superbacteriën, zal worden geëvalueerd.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Yaxin Tie
Erwin Adams

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL