Micro-NCDs - Ontwikkeling en validatie van een nieuw op de levensloop gebaseerd microsimulatiemodel dat voedingsgewoonten koppelt aan niet-overdraagbare ziekten

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
april 1, 2020
-
maart 31, 2024

In het kort

De wereldwijd toenemende last van chronische ziekten (NOA) als gevolg van ongezonde voedingsgewoonten treft vooral sociaaleconomisch achtergestelde subgroepen van de bevolking.Het verbeteren van de voedingsgewoonten om de last van NOA’s aan te pakken, staat bovenaan op de agenda van alle gezondheidsorganisaties. Het ontbreekt ons echter aan degelijke methodologieën om de oorzaken van voedingsgerelateerde risico’s op NOA’s gedurende het leven te kwantificeren. In vroegere modellen ging de aandacht naar individuele NOA’s en alleen bij volwassenen. Ze hielden echter geen rekening met de accumulatie van risico’s gedurende het leven, de impact van het vroege ontstaan van obesitas en diabetes, en de wisselwerking met cardiovasculaire of kankerresultaten. Deze benadering onderschat de overeenkomstige gezondheidseffecten, waardoor de mogelijke differentiële effecten per type NOA en onderzochte populatie over het hoofd worden gezien. Het huidige project bouwt voort op degelijk eerder werk om, voor zover wij weten, voor het eerst een levensloop-obesitas-diabetes-NOA-kanker-microsimulatiemodel te ontwikkelen dat voeding aan NOA’s koppelt over de volledige levensloop. Het model wordt ontwikkeld en gevalideerd voor België en maakt gebruik van representatieve gegevens en erkende middelen. Het wordt gebruikt om de last van voedingsgerelateerde NOA’s in België te kwantificeren, rekening houdend met de heterogeniteit van de bevolking in verschillende individuele, sociaaleconomische en geografische lagen.

Projectbeschrijving

Het algemene doel van dit project is om een nieuwe methode voor een levensloopmodel te ontwikkelen en te valideren die de bijdrage van voedingsgewoonten aan de last van NOA’s kan vastleggen. Het model wordt getest in België en wordt na afronding en validatie gebruikt om de last van voedingsgerelateerde NOA’s (inclusief obesitas, diabetes, CVZ en voedingsgerelateerde kankers) op nationaal en regionaal niveau te kwantificeren. Dit is een belangrijke nieuwe stap naar het evalueren en aanpakken van deze onderling nauw verbonden ziekten over de hele levensloop. Dit zal ook een cruciale methodologie opleveren voor verdere ontwikkeling en toepassing op volksgezondheidsonderzoeken in Europa en daarbuiten. We gebruiken robuuste bewijssynthesemethoden om populatiespecifieke inputs te integreren, te standaardiseren en te valideren, en om de modellering uit te breiden om effecten te kwantificeren die rekening houden met relevante bevolkingslagen, waaronder individuele, geografische en sociaaleconomische factoren die de ontwikkeling van NOA’s beïnvloeden. 

We hebben 3 specifieke doelen: 

  1. Modelontwikkeling: Een ​​microsimulatiemodel ontwikkelen op basis van een Belgische representatieve populatie van kinderen en volwassenen, waarin we het natuurlijke verloop van gezondheidstoestanden zullen formuleren voor voedingsgerelateerde NOA’s over de hele levensloop. 
  2. Modelvalidatie: Het model valideren en kalibreren om consistentie te garanderen tussen de modeloutputs en de waargenomen prevalentie van risicofactoren, ziekte-incidentie en overleving in België. We zullen ook de impact van onzekerheid integreren en kwantificeren in alle gegevensbronnen en modelleringsaannames. Het daaruit voortvloeiende probabilistische individuele toestand-transitiemodel zal worden aangepast en gevalideerd voor de Belgische bevolking, waardoor robuuste generaliseerbare resultaten over bevolkingssubgroepen heen mogelijk zijn. 
  3. Toepassing en verspreiding van het model: De toepassing van het model demonstreren dat de NOA-last kwantificeert die gepaard gaat met voedingsgewoonten gedurende het hele leven in België, en de verspreiding en het gebruik ervan door belanghebbenden vergemakkelijken.
     

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Prof. José Penalvo

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL